Hule beskyldninger

Nordjyske Stiftstidende

16. oktober 2016

LIMFJORDSFORBINDELSE: Angående indlæg af folketingsmedlem Bjarne Laustsen, som (4.10.) har rettet kritik mod regeringen for ikke at finansiere en 3. Limfjordsforbindelse: 

Af Hans Christian Schmidt (V), transport-og bygningsminister.

At bygge broer og tunneler af luftkasteller er den nemmeste ting i verden. Det beviste den tidligere SRregering, da den lovede det ene projekt efter det andet med afsæt i en underfinansieret Togfond.

Men det er ikke sådan, vi gør tingene i Venstre. Vi sikrer finansiering af de projekter, vi vil have gennemført.

Det gælder også spørgsmålet om en 3. Limfjordsforbindelse.

Det er jo et projekt, som har været ønsket fra lokalt hold i årevis. Men det er samtidig et milliarddyrt projekt, som det er vanskeligt at finde finansiering til.

Socialdemokratiet valgte for eksempel ikke at prioritere penge til en tredje forbindelse henover Limfjorden, da de havde regeringsmagten og transportministerposten frem til sidste valg. Derfor klinger det noget hult, når Socialdemokratiet nu beskylder regeringen for ikke at finde pengene til at finansiere forbindelsen.

Jeg synes, at der kan være megen fornuft i at anlægge en 3. Limfjordsforbindelse.

Men pengene skal være der.

Og det er de ikke. Vi har ikke 6,7 milliarder, som det vil koste at opføre en sådan forbindelse.

Ikke lige nu -og heller ikke i den umiddelbare fremtid. Derfor må vi tænke i andre løsningsmuligheder.

Og det er grunden til, at vi fra regeringens side nu vil undersøge muligheden for, om en 3. Limfjordsforbindelse kan opføres i et Offentligt Privat Partnerskab -et såkaldt OPPsamarbejde.

Det er korrekt, at en sådan løsning nok vil fordre en mindre egenbetaling.

Men det er endnu for tidligt at sige, præcist hvor stor eller hvor lille den egenbetaling vil være. Samtidig er det -modsat Socialdemokratiets påstand -ikke det eneste sted udover på Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, at der vil være tale om egenbetaling.

Vi er i øjeblikket i gang med at opføre en ny bro over Roskilde Fjord. Når den står færdig, vil der også komme egenbetaling på den. I øvrigt en aftale, der også blev indgået af den forrige regering med Socialdemokraterne i spidsen. Men det, der er vigtigt at understrege her, er, at broen kommer.

Gennem de seneste måneder har jeg haft flere drøftelser med både pensionskasser og udvalgte kommuner om muligheden for at bygge ny infrastruktur ved hjælp af OPP-projekter. Parterne har virket positive overfor tanken, og derfor vil jeg nu indkalde til en workshop, hvor kommuner og finansielle parter, der kan være interesseret i at lave OPP-projekter, sammen kan se på en række af de projekter, som vil være mulige at gennemføre indenfor en sådan ramme. En 3. Limfjordsforbindelse er et af de projekter, vi vil studere nærmere på workshoppen.

Alternativet til et OPP-projekt er ikke, at vi så vedtager at bygge en gratis 3. Limfjordsforbindelse.

I hvert fald ikke foreløbig. For pengene er ikke til rådighed.

Med 2025-planen har vi i regeringen fremlagt vores bud på, hvordan vi får råd til infrastrukturinvesteringer i fremtiden. Det har ingen af de andre partier i Folketinget gjort. Hvis Socialdemokratiet mener, at Staten skal finansiere en 3. Limfjordsforbindelse, ser jeg da frem til at høre deres bud på, hvor pengene skal komme fra.

Indtil da vil jeg tillade mig at betragte deres forslag som en gratis omgang -som rendyrket, ufinansieret overbudspolitik.