Køreplan resultat af SR-politik

06. januar 2016

af Hans Christian Schmidt transport-og bygningsminister (V), Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

DSB: Rasmus Prehn bebuder (24.12.), at han vil stille spørgsmål om togbetjeningen af Arden. De spørgsmål kan han passende stille til sig selv og den tidligere regering, han var en del af indtil i sommers.

Den pendlerfrustration, som der er beskrevet her i NORDJYSKE, er et direkte resultat af den kontrakt med DSB, som den tidligere SR-regering selv udformede og indgik med SF og Enhedslisten.

Den tidligere socialdemokratiske ledede regering -som endda havde en social-demokratisk transportminister -kunne, hvis de havde fundet det nødvendigt, have skrevet ind præcis hvor mange tog og hvordan betjeningen af eksempelvis Arden-området skulle være.

Det valgte man ikke at gøre. I stedet indgik man en kontrakt med DSB, hvor man anførte rammerne for mindste antal stop ved stationerne og herefter lod det være op til DSB at fastlægge den præcise køreplan.

Det har DSB nu gjort, og først her kommer Rasmus Prehn på banen med en kritik af den nuværende regering for ikke at løse de problemer, som den tidligere regering har skabt.
Rasmus Prehn vælger derudover at blande æbler og pærer sammen ved i samme ombæring at kritisere regeringen for at have fundet besparelser på 300 mio. kroner hos DSB.
De penge har ikke det fjerneste at gøre med den nye køreplan.

Men det er sådan, at selskabet kører med rekordoverskud -sidste år på 600-700 mio. kroner -og da regeringen skulle tiltræde DSB-kontrakten, spurgte vi selskabet, om de kunne levere samme service og kvalitet for passagererne uden de ekstra 300 mio. kroner. Det sagde de ja til.

Kravene til DSB's trafik er altså fortsat præcis som de blev fastlagt af Socialdemokraterne, og det havde de 300 mio.
kr. ikke ændret på.

Den danske stat giver i forvejen et milliardbeløb til DSB, og det er regeringens tilgang, at danskernes penge skal bruges bedst muligt. Især i en situation, hvor den tidligere regering har efterladt en statskasse på kant med budgetloven.

Jeg har forståelse for, at den nye køreplan har skabt frustration i dele af Nordjylland.

Derfor synes jeg også, at det ville klæde Rasmus Prehn at stå ved sit ansvar for DSB-kontrakten.

Tilbage står i hvert fald det utvivlsomme faktum, at den nuværende situation er et direkte resultat af den tidligere SR-regerings kontrakt med DSB.