Minister også for cyklister, men ikke for klapjagt på bilister

13. juli 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister (V) 

Ifølge teknik-og miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell (EL), skal børnefamilier være uafhængige af bilen. Det kan selvfølgelig være en god tanke – i teorien. Men som alle forældre, der har forsøgt at få hverdagen til at hænge sammen med fragt af børnene, indkøb, ærinder, kørsel til og fra arbejdet og alle andre forpligtelser ved, så er det altså en helt urealistisk tanke for rigtig mange.
 
Borgmesteren fremfører for tiden påstande om, at jeg er imod god kollektiv transport og gode cykelforhold - det virker, som om han mener, at hvis man er for veje – og folkets frie valg til at benytte dem, så er man dermed imod cyklisme.
 
Min transportvision går ud på at skabe en effektiv infrastruktur, som bygger på nøgleordene fremkommelighed og mobilitet for alle – også for cyklister.
 
Vi lever i en tid med en række udfordringer og økonomiske realiteter, som vi er nødt til at respektere - og som minister har jeg ikke rigtig mulighed for at se stort på, hvordan vi bruger borgenes penge, og om den overordnede økonomi i landet hænger sammen. Som regering har vi det ansvar. Det betyder, at vi er nødt til at prioritere vores investeringer - også i infrastruktur - i den rækkefølge, som der er plads til dem.
 
Den meste cykling foregår på kommuneveje – så kommunerne har dermed selv en opgave at løse. Men lad mig lige genopfriske hukommelsen og en gang for alle slå fast, at det var VK-regeringen, der afsatte cykelpuljen på 1 mia. kr. i 2009 – og at København i øvrigt har fået del i den pulje  i alle årene fra 2009-2014.
 
Med cykelpuljen har vi klart demonstreret, at vi hjælper til at fremme cyklismen ved at give tilskud til knap 390 projekter over hele landet. Og altså også i København.

Sidst jeg var transportminister tilgik der således over 30 mio. kr. til projekter, der havde Københavns Kommune som ansøger – herunder bl.a. til en målrettet overflytning af korte bilture.
 
Cyklisme og cykelfremme har her i foråret og forsommeren stået ekstra højt på min dagsorden, blandt andet ved en konference i Svendborg med fokus på cykelfremme i provinsen - og da jeg for Danmark havde formandsskabet under det årlige 3 dage lange topmøde i organisationen International Transport Forum i Leipzig.
 
I april besøgte den amerikanske transportminister Anthony Foxx, sammen med fire amerikanske borgmestre, Danmark – og jeg havde fornøjelsen af at beværte dem og cykle med dem på en dejlig tur rundt i København. Op til besøget arbejdede transport- og bygningsministeriet tæt sammen med den amerikanske ambassade og Cyklistforbundet om at arrangere besøget og møderne, så der kom størst muligt fokus på vores danske cykelkultur.
 
I forsommeren – nærmere betegnet i midten af juni - satte vi navn på i alt 11 konkrete cykelprojekter i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Det er en udmøntning af en aftale fra februar om, at staten øger sit finansieringstilskud til cykelstiprojekter på Bornholm fra 40 til 80 procent. Løsningen fandt vi i et godt og frugtbart fællesskab med Bornholms socialdemokratiske borgmester Winni Grosbøll - og det er en glæde, at vi dermed kan gå endnu et skridt i retningen af at styrke en sikker og fremkommelig cykelkultur.
 
Min transportvision går, som nævnt, ud på at skabe fremkommelighed og mobilitet for alle. På land såvel som i by. I hele Danmark.

Og så er jeg minister for transport over en bred kam i øvrigt. I min optik betyder det, at man anerkender de forskellige og individuelle transportbehov, der er. At man ikke driver klapjagt på nogen – heller ikke børnefamilier, pensionister, mennesker med langt til arbejde – og andre, der vælger at køre i bil.