Nu kan vi styrke infrastrukturen

DEBAT: Med en helhedsplan i økonomisk balance er der plads til solide investeringer i infrastrukturen, og de er tiltrængte, hvis vi skal sikre et samfund, der hænger sammen i fremtiden, skriver transportminister Hans Christian Schmidt (V).

06. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt (V)
Transport- og bygningsminister

Jeg har nu i over et år været rundt i enhver del af landet. Langt de fleste steder hører jeg, at man ønsker sig penge til infrastruktur. Lokalt er der en enorm efterspørgsel efter bedre veje, ja, forbedring af infrastrukturen i det hele taget.

Det samme hører jeg fra alle partierne på Christiansborg. Fra ordførerne fra de forskellige partier mødes jeg også af ønsker til udbygning af infrastrukturen. 

Og det er der ikke noget at sige til. For veje virker, og veje tiltrækker vækst og investeringer. Derfor er en stærk infrastruktur en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Mere end tom snak
For at det kan lade sig gøre at imødekomme behovet for nye veje, kræver det, at vi skaber råderum til investeringerne. Som det er blevet sagt så mange gange, overtog vi en investeringsudfordring, som har gjort den opgave meget vanskelig. Ikke desto mindre er det lykkedes regeringen at finde en løsning. 

I vores 2025-plan har vi nemlig skabt et råderum på 27 milliarder kroner til infrastruktur. Vi ved godt, hvor vigtigt det er for hele Danmark, at det er let at komme fra A til B

Men nu er sandhedens time så kommet. For alle dem, der i det forgangne år har været hos mig med ønsker, må nu vise, at de også vil være ansvarlige, når pengene og løsningerne skal findes. 

Derfor glæder jeg mig til at se og høre fra alle dem, der ønsker en forbedring af infrastrukturen, at de nu vil være med til at finde råderummet, så deres ønsker ikke bare bliver tom snak. At man både fra politisk hold og fra de lokales side bakker op om en samlet helhedsplan. Sådan én har vi leveret med 2025-planen.

Stærkere sammenhængskraft
Som transport- og bygningsminister er det er min målsætning at føre en politik, der medvirker til, at Danmark kommer i bedre balance. Hvor der udbygges en infrastruktur, der får landet til at hænge bedre sammen, og hvor alle landsdele tilgodeses og får muligheden for at opleve vækst og fremgang.

En sammenhængende politik, der skaber et sammenhængende land.

Den store glæde vi for nyligt oplevede under åbningen af Silkeborgmotorvejen viser, hvor vigtigt det er med velfungerende veje. Så vi alle sammen i hele landet kan komme ud og hjem, til og fra arbejde og videre ud i verden. 

Uden investeringer i infrastrukturen risikerer Danmark at knække midt over. 

I regeringen mener vi, at Danmark har brug for ny infrastruktur, hvis landet skal hænge bedre sammen i fremtiden. Vi har brug for en stærkere trafikal sammenhængskraft. Og dét er der for alvor mulighed for med regeringens nye 2025-plan, hvor vi har afsat 27 milliarder kroner til udbygning af infrastrukturen i hele Danmark. 

Investeringer kræver sund fornuft
I regeringen er vi nemlig ikke i tvivl om, at når vi skal skabe arbejdspladser og udvikling, så skal vi sørge for, at infrastrukturen bliver udbygget. At der bliver bygget nye veje, og at den kollektive trafik fungerer på et tilfredsstillende niveau.

I aftalen om Togfonden satte den tidligere regering navn på en række projekter i en timemodel, hvor man ville bruge 28,5 milliarder på at vinde nogle få minutter. Det syntes vi ikke var den rigtige måde at bruge skatteborgernes penge på. Særligt ikke, fordi pengene ikke var sikret og slet ikke var der, da det kom til stykket. 

Men Venstre har hele tiden været tilhænger af en elektrificering af tognettet, så landets mange togpassagerer kan få en mere stabil service på skinnerne. Det er vigtigt for alle. Derfor er det også en del af vores finanslovsforslag for 2017.

Men vi glemmer ikke vejene. Det er 2025-planen også et bevis på.

Vi ved, at veje tiltrækker vækst og investeringer, og derfor har vi altid fokus på nødvendigheden af at vedligeholde og udbygge vores vejnet. 

Klar finansiering er kodeordet
Og det er ikke kun i 2025-planen, at vi tilgodeser infrastrukturen. Det gør vi også i vores finanslovsforslag, hvor vi afsætter penge til en række konkrete initiativer:

Som tidligere nævnt foreslår vi eksempelvis at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aalborg samt Roskilde og Kalundborg. 

På vejområdet foreslår vi at udvide E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S for at imødekomme den store trængsel, som trafikanterne dagligt oplever på denne strækning. 

Helt konkret afsætter vi en halv milliard til udbygning af den østjyske motorvej. Det vil gøre en massiv forskel for mange borgeres hverdag, når de slipper for at spilde tiden ved at holde i kø.

Vi har også for nyligt indgået en trafikaftale, hvor vi udmønter godt 600 millioner kroner til en række vejprojekter rundt omkring i landet.

De projekter, vi i forligskredsen er blevet enige om at igangsætte, er alle gode projekter, som man lokalt har hungret efter i lang tid. Det er derfor med stor glæde, at vi endelig kan imødekomme de lokale ønsker om disse vejprojekter. 

Med 2025-planen sikrer vi, at vi også i fremtiden kan tilgodese udbygningen af infrastrukturen i hele landet. Vi har rent faktisk fundet pengene, så gravemaskinerne kan komme i gang.