Penge kommer fra regeringen

25. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt (V) Transport- og bygningsminister

En af de største fristelser i politik er fristelsen til at tage æren for andres resultater.

Det er en fristelse, som Socialdemokratiet desværre falder for i et læserindlæg 13/ 10 af Lennart-Damsbo Andersen. Her bliver det fremstillet som om, at det er Socialdemokratiet, der har sikret finansieringen af den ordning, der vil sikre bedre internet i togene i de kommende år til glæde for de tusindvis af danskere, der dagligt rejser i tog.

Jeg kan godt forstå, at når man repræsenterer et parti, der er placeret uden for regeringsmagten, så har man behov for at demonstrere, at man stadig skaber politiske resultater. Især resultater, som det ikke lykkedes for ens parti at gennemføre, dengang man rent faktisk sad i regering.

Men jeg må samtidig insistere på, at vi holder os til fakta. Og de er ganske enkle: Det er den nuværende regering, der i sit finanslovsforslag har afsat godt 100 millioner kroner til at forbedre mobil-og internetdækningen i togene over hele landet. Det har vi gjort, fordi vi mener, at en mere stabil mobil-og internetforbindelse vil være et kæmpe løft for alle, der bruger toget som studie-eller arbejdsplads - eller som i det hele taget ønsker at være online under en togtur.

Jeg håber, at så mange partier som muligt vil støtte op om regeringens finanslovsforslag, så vi hurtigst muligt kan få projektet i gang.

Helt konkret vil de godt 100 millioner kroner gå til at udbygge Banedanmarks mastenetværk på op til 75 steder langs det statslige jernbanenet. Det vil betyde, at passagererne i løbet af de kommende år vil opleve forbedringer i takt med, at teleselskaberne sætter nye antenner op i Banedanmarks udvidede mastenetværk.

Sideløbende vil der blive installeret signalforstærkere og WiFi i DSB's tog.

Bedre signaldækning Når det hele er på plads - formentlig med udgangen af 2019 - vil passagererne opleve mærkbart bedre signaldækning end i dag i togene.

Dette initiativ skal ses i sammenhæng med regeringens overordnede politiske målsætning om at bringe Danmark i bedre balance.

Vi tror, at en bedre mobil-og internetforbindelse i togene uden for byerne netop vil understøtte bosætning uden for de større byer, fordi det vil gøre hverdagen lettere for blandt andet pendlerne.

Til sidst vil jeg gerne bemærke, at regeringen også for nylig har fremsat en 2025-plan, der afsætter 27 milliarder kroner til udbygning af infrastrukturen.

Jeg håber inderligt, at de partier i oppositionen - herunder Socialdemokratiet - der i månedsvis har besøgt mig med ønsker om penge til konkrete infrastrukturprojekter, må vise, at de også vil være ansvarlige, når pengene og løsningerne skal findes.

Vi har fra regeringens side leveret en samlet helhedsplan med en kraftig saltvandsindsprøjtning til infrastrukturen herhjemme.

Det har ingen af de andre partier i Folketinget gjort - og da slet ikke Socialdemokratiet.

Men jeg håber, at de andre partier vil være med til at tage ansvar.

Det er min forhåbning, at vi kan blive enige med et politisk flertal om vores finanslovsforslag og helhedsplanen 2025, som vil kunne bygge nye veje og anden infrastruktur til gavn for danskerne.

En af de største fristelser i politik er fristelsen til at tage æren for andres resultater.