REPLIK: Jo, jeg vil da gerne sikre gode forhold for den kollektive trafik

29. januar 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

I SIGNATUREN 'Hvorfor hader regeringen kollektiv trafik?' (27.1.) begår Politiken en klassisk synd. De opstiller et falskt modsætningsforhold mellem den kollektive trafik og vejnettet.

I en debatkommentar er det muligvis tillokkende at forfalde til den slags enteneller-retorik, men for noget så afgørende som den danske infrastruktur er det alt for forsimplet og unuanceret.

Som minister har jeg i hvert fald et bredere og mere nuanceret syn på vores infrastruktur.

Jeg nøjes ikke med at have blikket rettet i én retning. Det er min opfattelse, at vi er nødt til at have en infrastruktur i balance.

Vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt for at skabe et stærkere Danmark i dag, i morgen og om 10 år. Når det kommer til den kollektive trafik, har vi i de senere år foretaget milliardinvesteringer.

Vi har vedtaget et omfattende signalprogram, hvor vi skaber nye moderne signaler i hele landet, en ny metro i København, en helt ny bane mellem København og Ringsted, letbaner i København, Odense og Aarhus og en lang række andre tiltag.

Det er fremtidsinvesteringer, der skal sikre, at vi har en attraktiv kollektiv trafik fremover. Det giver altså ingen mening at påstå, at jeg ikke er optaget af at sikre gode forhold for den kollektive trafik.

Sagen er imidlertid, at hver dag kører hundredtusindvis af danskere på arbejde i deres biler. Det vil de blive ved med, uanset hvad Politikens skribenter i øvrigt mener om det. De skal naturligvis også have ordentlige veje at køre på. Og det har jeg som minister også en pligt til at sikre.

VI SKAL OGSÅ have velfungerende lufthavne og havne. Vi har netop taget fat på arbejdet med en luftfartsstrategi, og jeg har i efteråret været i løbende dialog med de danske havne i hele landet for at se på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Det er egentlig ganske simpelt.

Hvis vi skal skabe et Danmark, hvor der er vækst og udvikling i hele landet, hvor der er nye arbejdspladser at få, og hvor flest mulig kan bidrage til vores velfærdssamfund, så skal vi have en infrastruktur i balance. Vi skal tænke i samspil i stedet for i modsætninger.

Sagen er imidlertid, at hver dag kører hundredtusindvis af danskere på arbejde i deres biler.