SR-regering har prioriteret forkert

15. januar 2016

Af Hans Christian Schmidt transport-og bygningsminister (V), Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

TOG: I sagen om togbetjeningen af Nordjylland har Rasmus Prehn tilsyneladende svært ved at forholde sig til det åbenlyse: Nemlig at den køreplan, som DSB nu kører efter, er resultatet af den kontrakt med DSB, som den tidligere SR-regering indgik med støtte fra Enhedslisten og SF.

Som jeg pointerede i mit indlæg (6.1.), så kan der trækkes en lige linje fra de oplevelser, som pendlerne i Nordjylland og Arden-området oplever, til den kontrakt, som den tidligere socialdemokratiske transportminister udformede og underskrev på vegne af staten.

Jeg er helt med på, at en tidligere minister ikke selv har siddet og udformet køreplan og besluttet hvilke tog, der skal køre hvor og hvornår. Det er ikke ministerens opgave. Det er det til gengæld at udforme en kontrakt, som DSB skal forholde sig til og overholde, når de laver deres køreplaner i hele landet.

Ministeren valgte her på vegne af staten at skrive et minimumskrav ind for hvor mange tog, der skal køre. Det stod altså den tidligere minister frit for at ændre på minimumskravet.

Havde SR-regeringen prioriteret anderledes, kunne togpendlerne i Arden have oplevet en anden service i dag og flere tog.

Hvorfor man fravalgte det dengang, skal jeg ikke gøre mig klog på, men det kunne jo være, at Rasmus Prehn kunne få sig en god snak med sine kolleger om det.

Ved samme lejlighed kunne han jo også vende ord om, hvorfor den tidligere regering på den ene side har givet DSB frihedsgrader til at tilrettelægge en samlet køreplan for landet ud fra nogle minimumskrav, mens de nu tilsyneladende er utilfredse over, at DSB har benyttet de selvsamme frihedsgrader.

Jeg tror inkonsekvens må være et passende ord i den sammenhæng, og jeg håber, at socialdemokraterne fremover vil overveje meget nøje, hvad de kan stå inde for, når de indgår kontrakter og politiske aftaler.