Tak for tilsagnet, Andreas Steenberg

22. februar 2016

af Hans Christian Schmidt Transport-og bygningsminister (V)

VEJNETTET: Det er med forundring, men også en stille form for glæde, at jeg læser indlægget fra de radikales transportordfører Andreas Steenberg om behovet for at investere i nye veje.

Det var ikke ligefrem mit indtryk, at det var investeringer i vejnettet, der vejede tungest for Andreas Steenberg og hans radikale fæller, da de sad i regering med Socialdemokraterne.

Men jeg er da glad for den nye erkendelse, som den radikale transportordfører åbenbart er kommet til.

Selv har jeg også altid vægtet behovet for nye veje højt, så Steenbergs villighed til at melde sig under fanerne og være parat til at investere i vejene, så snart vi har råd til det, er i hvert fald en fremstrakt hånd, som jeg med glæde tager imod.

En og anden kunne måske i sit stille sind tænke, at det ville have været bedre, hvis Andreas Steenberg var kommet til den indsigt, mens hans eget parti sad i regering og rent faktisk havde magt til at gøre noget ved det, men lad nu det ligge.

Når vi kommer til spørgsmålet om, hvornår vi kan omsætte ønskerne om nye vejinvesteringer til konkrete handlinger, så er sagen imidlertid, at vi lige nu står med dét, der på ikke særligt mundret dansk kaldes en investeringsudfordring.

Jeg ved godt, at det er et teknisk begreb, men det betyder i bund og grund, at vi ikke bare fra regeringens side kan sætte en masse ting i værk, hvis vi dermed oparbejder store budgetunderskud i de kommende år.

Det ville ikke være ansvarligt.

Og det tror jeg, at de fleste godt kan forstå. Det er jo lige sådan med ens private husholdning. Det er vel de færreste, der kaster sig ud i projekter på hjemmefronten, der indebærer, at man får røde tal på bankbogen i årene fremover. Økonomien skal hænge sammen. Og det skal den også for staten.

Når det er sagt, så skal ingen være i tvivl om, at jeg meget gerne vil forbedre forholdene for de danske bilister.

Da den tidligere regering var ved magten, valgte den at bruge store milliardbeløb på den kollektive trafik - blandt andet i forbindelse med den såkaldte togfond.

Det var ikke en disposition, som jeg og mit parti var enig i. Men den underbygger bare den pointe, som jeg havde ved min tiltrædelse som transport-og bygningsminister, og som jeg naturligvis stadig står ved, nemlig at nu må det efterhånden være vejenes tur.

Jeg håber, at man vil have forståelse for, at vi som ansvarlig regering kun kan bruge de penge, som vi har råd til. Og jeg kan forsikre, at så snart der er luft i budgettet, vil jeg indkalde transportordførerne -herunder Andreas Steenberg - til forhandlinger om investeringer i vejnettet.

Så håber jeg, at Andreas vil medbringe sin nyfundne vilje til at investere i vejnettet.

Det ville jo være synd, hvis hans pludseligt opståede kærlighed til de danske bilister skulle gå til spilde!.