Tale til turismens vækstråd

Det talte ord gælder

16. september 2016

Tak for indbydelsen. 

Det er dejligt at møde folk fra en branche i fremgang. For det går jo ganske godt i turisterhvervet. 2015 var rekordår for dansk turisme.

Turismen er med til at skabe 115.000 job og turisternes samlede forbrug er over 90 milliarder kroner om året. Der er altså mange penge i spil her.

I Sønderjylland kan vi se med egne øjne, når det går godt. Om lørdagen i sommermånederne kører de tyske turister i lange køer for at komme til og fra sommerhusene.

Vi andre holder os helst langt væk fra sommerhusvejene på byttedagene. 

Men turistbranchen selv og vi i regeringen og Folketinget kan gøre det endnu bedre.

Regeringen arbejder på nuværende tidspunkt på at færdiggøre en national strategi for dansk turisme, der skal bidrage til øget vækst og beskæftigelse i dansk turisme. 

Jeg ved, at strategien forventes offentliggjort her i efteråret af min gode kollega, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Brune skilte
Før vi kaster os over den luftfartspolitiske strategi vil jeg gerne nævne en enkelt ting – nemlig brune skilte.

Vi har så mange smukke seværdigheder og spændende turistattraktioner rundt omkring i landet, at det ville være synd, hvis vi ikke benyttede alle muligheder for at gøre såvel indenlandske turister som vores udenlandske gæster opmærksom på dem.

Derfor nedsætter jeg fem regionale udvalg, der skal udvælge de lokale seværdigheder og turistattraktioner, som vil få lov til at sætte de såkaldte brune turistskilte op langs motorvejene.

Jeg er sikker på, at det vil få en gavnelig effekt på opmærksomheden omkring de udvalgte attraktioner og seværdigheder.

Jeg nævner brune skilte, da det er et eksempel på, hvor regeringen med relativt simple midler har kunnet støtte udviklingen af turisme i Danmark. Vi bør i fremtiden blive endnu bedre til at udnytte alle mulighederne for at højne forholdene for turistererhvervet i Danmark.

Hvorfor en luftfartspolitisk strategi?
Tilbage til dagens hovedfokus. Hvorfor har regeringen så givet sig i kast med en luftfartspolitisk strategi?

Jo, udover at luftfartsbranchen længe har efterspurgt en strategi, så er der særligt to grunde til regeringens arbejde.

For det første er det efterhånden veldokumenteret, at international tilgængelighed og effektive flyforbindelser spiller en væsentlig rolle for vækst og jobskabelse.

For det andet er det særligt vigtigt for sammenhængskraften i Danmark, at der er gode flyforbindelser mellem landsdelene.

Luftfarten kan altså både bidrage til at gøre Danmark som samfund rigere og binde landet endnu tættere sammen. Det er ikke mange sektorer, som kan udfylde begge roller.

I forhold til omverdenen, så er vi i Danmark blevet vant til at have gode luftfartsforbindelser året rundt. Det er bestemt ikke nogen selvfølge, men noget vi skal kæmpe for – også på den lange bane.

Det kommer Danmark til gode, at Københavns Lufthavn har etableret sig om et knudepunkt, da vi får flere internationale forbindelser end vores geografiske opland ellers tilsiger. Det skal vi værne om.

Desto bedre tilgængelighed, desto bedre bliver grundlaget for økonomisk vækst og arbejdspladser i Danmark. Mere kompliceret er det ikke.

Det komplicerede ligger i, at det ved andre lande og lufthavne også. Vi er derfor i knivskarp konkurrence om at få nye flyruter.

Værdien af provinslufthavne
Ser vi på lufthavnene i provinsen, så tegner de sig for 17 procent af den samlede passagertrafik. Lufthavnene skaber værdi for deres lokalområder og for Danmark.

Særligt Aalborg og Billund lufthavn har bidraget til en stærk vækst i den internationale tilgængelighed i Vestdanmark, da de er blevet væsentligt bedre forbundet med internationale knudepunkter i Europa.

Desværre mindsker de stigende muligheder for at komme direkte ud i verden fra Vestdanmark samtidig grundlaget for dele af indenrigstrafikken, da man ikke længere behøver flyve via Københavns Lufthavn.

Denne tendens gør det blot endnu vigtigere, at vi sikrer, at rammevilkårene sat af myndigheder og til dels af Københavns Lufthavn følger med udviklingen, således at de ikke bliver en barriere for flere indenrigspassagerer, flere flyruter og dermed mere national tilgængelighed.

Indhold i strategien
Vi er i gang med at se på hele sektoren for at vurdere hvor Danmark står stærk, og hvor Danmark måske står over for nogle udfordringer på den korte eller lange bane.

Konkret ser vi på flere emner. Det drejer sig blandt andet om rammevilkår for lufthavnene i Danmark og luftfartsselskaber med operation i Danmark, bilaterale luftfartsaftaler, udnyttelsen af den omkringliggende infrastruktur ved lufthavnene og behovet for fair konkurrence både nationalt og i regi af EU.

Dertil kommer naturligvis, at vi undersøger mulighederne for at gøre Danmark mere tilgængeligt for turister, som kommer via luftvejen.

Sidstnævnte er centralt og bliver undersøgt i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, så vi sikrer en sammenhæng til den kommende turisme strategi. Hvad skal strategien munde ud i?

Regeringen har et oprigtigt ønske om at gøre noget godt for sektoren. Det er derfor at vi har sat et meget grundigt analysearbejde i gang. 

Hvad strategien konkret skal munde ud i, ved vi først når dette arbejde er afsluttet. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at vi ikke kommer ud med en strategi, som ikke har været trykprøvet med luftfartsbranchen.

Jeg har noteret mig, at luftfartsbranchen hilser strategien velkommen, og har spillet ind med rigtig mange forslag, som mit ministerium aktuelt er i gang med at analysere effekten af.

Forventningen er, at strategien vil være færdig primo 2017.

Jeg kan tale meget længere om luftfartstrategien og andre interessante transportpolitiske emner. Jeg tænker dog, at vi hellere må give ordet frit, så vi kan nå at få en god dialog og jeg kan få jeres input med hjem.

Tak for opmærksomheden.