Transportminister: Jeg giver OPP-bolden op

DEBAT: Alt for ofte har OPP-debatten foregået på et højtflyvende, teoretisk niveau. Derfor har jeg valgt at pege på en række konkrete projekter, så vi åbner for en reel diskussion af spørgsmålet, forklarer transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

26. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt (V), Transport- og bygningsminister

En af denne regerings hovedmålsætninger er som bekendt at skabe et Danmark i bedre balance, og i den forbindelse kigger vi naturligvis meget nøje på, hvordan vi bedst muligt styrker og udbygger vores infrastruktur herhjemme.

Helt overordnet kan man sige, at vi i staten har to modeller, når vi skal bygge nyt. Enten kan vi selv sidde for bordenden, eller også kan vi lade nogle private parter tage den rolle.

Jeg er som transport- og bygningsminister åben overfor begge modeller. Og det er derfor, at jeg nu sætter en proces i gang, hvor vi udborer potentialet i de såkaldte OPP-projekter, altså de Offentligt-Private Partnerskaber.

Alt for teoretisk og højtflyvende
I mange år har man talt om muligheden for at bruge OPP i anlægsprojekter herhjemme. Men alt for ofte har debatten været generel og foregået på et højtflyvende, teoretisk niveau. Jeg vil gerne trække den ned på jorden og gøre den helt konkret, så vi åbner for en reel diskussion af spørgsmålet.

Efter min mening rummer OPP-tankegangen nogle spændende perspektiver, som det er værd at udforske nærmere.

Som liberal minister er jeg bestemt ikke fremmed over for tanken om, at staten og private pensionskasser kan indgå i et frugtbart samarbejde om store anlægsprojekter. Men det er naturligvis også klart, at vi kun skal gå videre i den retning, hvis begge parter kan se fordelen i det.

Positive tilbagemeldinger
Jeg har gennem de seneste måneder haft flere drøftelser med både pensionskasser og kommuner om muligheden for at bygge ny infrastruktur ved hjælp af OPP-projekter. Her har tilbagemeldingerne været positive. Og nu er tiden moden til, at vi kigger nærmere på, om det kan lade sig gøre i praksis.

Derfor afholder vi her i efteråret et møde i ministeriet, hvor vi inviterer Transportudvalget, udvalgte kommuner og en række af de finansielle parter, der kunne være interesserede i at lave OPP-projekter.

Konkrete projekter ikke mejslet i sten
På mødet vil parterne blive præsenteret for tre eksempler på infrastrukturprojekter, som det kunne være relevant at anlægge ved hjælp af OPP. Det står ikke mejslet i sten, at de skal laves ved hjælp af OPP. Og det er heller ikke givet, at andre projekter ikke kan komme i spil. Men nu starter vi altså med disse tre.

På mødet sætter vi tid af til at diskutere hvert af projekterne, og debatten giver forhåbentlig en afklaring på, om det er realistisk at gå videre med dem ad dette spor. Under alle omstændigheder får vi ny viden om, hvad der skal til for at få gang i et OPP-projekt. Og det vil forhåbentlig kvalificere den politiske debat, vi har om sagen.

Grib bolden
Nu er OPP-boldene kastet op i luften. Jeg glæder mig til at se, om de bliver grebet – og af hvem. Under alle omstændigheder er det på tide, at vi kommer i gang med at planlægge fremtidens infrastruktur.

For sagen er klar: Uden investeringer i infrastrukturen risikerer Danmark at knække midt over. Regeringen har leveret en samlet helhedsplan, 2025-planen, med en kraftig saltvandsindsprøjtning til infrastrukturen herhjemme. Ligesom vi i vores regeringsgrundlag har pointeret, at vi vil øge brugen af OPP i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter.

Jeg vil opfordre de andre parter til at gribe boldene og tage ansvar, så vi kan komme i gang med at lave en langsigtet helhedsplan for fremtidens infrastruktur. Det er et fælles ansvar.