Transportministeren gør status: Her er mine største resultater

DEBAT: Hans Christian Schmidt (V) har haft tolv måneder til at sætte sig til rette i stolen som transportminister. Han gør her status over det forgangne år, der blandt andet har budt på en aftale om Femern-forbindelsen.

24. juni 2016

Af Hans Christian Schmidt (V), Transport- og bygningsminister 

Det er ganske sundt at reflektere over sin første tid som minister, sådan som Altinget har bedt mig om. Det tvinger én til at træde et skridt tilbage fra den daglige dont og trække de store linjer op.

Og når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at det er mange ting, vi har fået gennemført i de seneste tolv måneder.

Korridorer til vækst og udvikling
En af de vigtigste opgaver, der lå og ventede på mig og resten af regeringen, handlede om at sikre det videre forløb for Femern Bælt-forbindelsen.

Femern Bælt-forbindelsen udgør jo sammen med Jyllandskorridoren vores stærke transportkorridorer, der forbinder Danmark med resten af Europa. De åbner for vores eksportmarked og er porten til vækst og udvikling herhjemme.

I marts indgik regeringen en bred politisk aftale med Folketinget om det videre forløb for projektet, så Femern A/S kan komme videre i processen.

Sideløbende har jeg prioriteret et godt samarbejde med tyskerne meget højt. Siden min tiltrædelse har jeg haft mange møder med tyske politikere, som er vigtige samarbejdspartnere for Danmark på mange planer. Jeg har en fast tro på, at de personlige relationer, som man etablerer i disse sammenhænge, spiller en vigtig rolle i den politiske proces.

Hånd i hanke med Letbanen
En anden sag, der har krævet stor opmærksomhed, har handlet om Letbanen på Ring 3. Her har regeringen indgået en aftale med Folketinget om en ændring af styringsmodellen for letbaneprojektet, således at staten i langt højere grad har hånd i hanke med projektet. Vi går fra statens side mere aktivt ind og styrer den måde, letbaneprojektet i Ring 3 bliver drevet på, både ledelsesmæssigt og økonomisk.

Nu vi er ved den kollektive trafik, vil jeg i øvrigt også gerne nævne, at vi har igangsat en analyse af fremtidens eltogsmateriel og ryddet op i takstjunglen på Sjælland.

Hvad angår trafikken på vejene, har vi blandt andet fået gennemført det såkaldte Tempo100-lovforslag, som gør det lettere for ferie-folket, gør-del-selv-folket og de erhvervsdrivende at komme frem på motorvejene.

Lyst til at investere i veje
Derudover skal der ikke herske nogen tvivl om, at jeg har en stor lyst til at investere i nye vejanlæg. Det har jeg sagt fra dag ét. Jeg er fuldt bevidst om de positive virkninger, sådanne investeringer fører med sig.

Men vi lever i en verden med økonomiske realiteter, som skal respekteres. Landets overordnede økonomi skal hænge sammen, og investeringer i infrastrukturen må indpasses efter de gældende økonomiske rammer.

Vi lever også i en globaliseret verden, hvor danske virksomheder slås med udenlandske konkurrenter på det internationale marked. Her er det utroligt vigtigt for mig at være med til at sikre, at der er ordentlige muligheder for fri og fair konkurrence. Jeg tænker i den forbindelse især på vejgodstransporten og luftfartsbranchen, der ligger i benhård konkurrence med udenlandske aktører.

Lige vilkår og fair konkurrence
Jeg kan forsikre, at regeringen støtter kampen for lige vilkår og fair konkurrence i det indre marked. Jeg er optaget af at finde en fælles løsning på EU-plan, hvor vi definerer nogle umisforståelige og klare regler, som sikrer fair og lige spilleregler på både vejgodsområdet og inden for luftfarten. Ellers vil hvert enkelt land opfinde sine egne regler og restriktioner, hvilket vil undergrave det indre marked. Formålet er netop det modsatte. Det indre marked skal præges af vækst og udvikling.

Vi politikere skal i det hele taget imødekomme erhvervslivets behov og sikre de optimale rammevilkår, så alle transportformer leder til vækst og udvikling – både til lands, til vands og i luften.

Vi skal samtidig gøre det på en måde, så landet hænger godt sammen, og så enkelte landsdele ikke hægtes af udviklingen. En sammenhængende transportpolitik sikrer et sammenhængende Danmark.

Oprydning i regeljungle 

Nu er jeg jo som bekendt ikke kun transportminister. Jeg er transport- og bygningsminister. Byggeriet er et utroligt spændende område med store vækstmuligheder, og jeg er begejstret over at have fået muligheden for at være med til at sikre de bedste rammebetingelser på dette felt. Min overordnede målsætning er, at vi skal rydde op i regeljunglen og gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark.

De seneste måneder har jeg holdt fyraftensmøder med både vejgodstransport- og byggebranchen. Under ministeriets velbesøgte byggekonference tidligere på måneden fik jeg mange gode input fra branchen, som jeg vil tage med mig videre i arbejdet med at sikre fornuftige forhold for byggebranchen og dens samarbejdspartnere – blandt andet i arbejdet med at forenkle reglerne på området og med at se nærmere på de mange muligheder, der er i offentlig-privat-samarbejder (OPP).

Nye veje til løsninger
På trods af investeringsudfordringen er kursen altså sat. Og på vores vej videre skal vi tænke i gode løsninger.

Jeg vil derfor afsøge mulighederne for flere OPP-samarbejder. Pensionskasser kan eksempelvis være med til at sikre en konkurrencedygtig og totaløkonomisk styring og finansiering af fremtidens infrastrukturprojekter, hvilket jeg for nyligt har haft en god dialog med branchen om. Jeg ser meget frem til at mødes med pensionskasserne igen, når de er klar til at fremlægge deres idéer til, hvordan de reelt kan bidrage.

Vi skal nemlig undersøge andre måder at gøre tingene på. På den måde kan vi bane vejen for en fremtidig infrastruktur, der leder hen imod vækst og udvikling i hele Danmark.