Turister skal ledes på rette vej

Frederiksborg Amts Avis

19. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt (V), transport- og bygningsminister

Danmark er et dejligt land med mange smukke seværdigheder og spændende turistattraktioner -ikke mindst her i Region Hovedstaden. Hvorfor ikke benytte alle muligheder for at gøre såvel indenlandske turister som vores udenlandske gæster opmærksom på dem? Derfor styrker regeringen nu turistindustrien ved, at man lokalt får lov til at sætte brune turistskilte op ved motorvejsafkørslerne, der viser vej hen til områdets seværdigheder.

Regeringen og Venstre er i det hele taget optaget af at skabe et Danmark i bedre balance - et Danmark i vækst.

Og uden investeringer i infrastrukturen risikerer Danmark at knække midt over. Derfor har vi også lige fremlagt en sammenhængende og fuldt finansieret helhedsplan, der fremtidssikrer landets økonomi, 2025-planen.

I planen afsætter vi 27 milliarder til udbygningen af infrastrukturen over hele landet. Penge, der blandt andet vil gå til nye og bedre veje. Og veje virker.

Skal ikke fare vild

Apropos veje skal vi sikre, at turisterne ikke farer vild på deres vej rundt i landet. En stikprøveundersøgelse, som Vejdirektoratet har fået foretaget blandt turister, viser, at otte ud af 10 synes, at det er en god ide med brune turistskilte langs motorvejene. Vi hører det samme fra turistattraktionerne rundt omkring i landet. Det er noget, de får glæde af.

Lokalt ved man bedst. Derfor skal vi lade de lokale bestemme, hvilke brune turistskilte, der skal sættes op langs motorvejene -og om de vil have skilte op. Helt konkret bliver der derfor nedsat fem regionale udvalg, som får det fulde ansvar for udpegningen af seværdigheder og attraktioner. De regionale udvalg skal på baggrund af ansøgninger fra turistattraktionerne indstille til Vejdirektoratet, hvem der skal have lov til at sætte brune turistskilte op.

Udvalgets formand dækkende for Region Hovedstaden bliver Bo Vesth (V), byrådsmedlem i Egedal Kommune. De øvrige udvalgsmedlemmer bliver Kirsten Jensen (S), viceborgmester i Hillerød Kommune og Walter Christophersen (DF), viceborgmester i Halsnæs Kommune samt Erik Mollerup (V), viceborgmester i Rudersdal Kommune.

De råder hver især over store kompetencer, og de supplerer hinanden fint, så det er forventningen, at de vil træffe nogle meget kyndige valg af de seværdigheder, der skal have lov til at sætte brune turistskilte op.

Det er prisværdigt, at fire så stærke nordsjællandske aktører har takket ja til at sidde i udvalget. Den slags beslutninger skal ikke træffes centralt.
Beslutningen skal træffes ude i landet af dem som ved, hvad der rører sig i lokalområderne.