Udbud for togpassagerernes skyld

Også bragt i: Folkebladet Lemvig og Dagbladet Ringkøbing-Skjern

17. november 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

TOGDRIFT: Jeg vil gerne understrege, at det ikke er som følge af et udbud, at der i fremtiden ikke vil være direkte tog fra Struer og Holstebro til København, som det flere steder har været fremstillet i pressen.

Sagen er den, at den tidligere regerings Togfond baserer sig på en meget usikker finansiering, og det har vist sig, at der ikke er penge til at elektrificere strækningen mellem Vejle og Struer. Det har forligskredsen bag Togfonden også anerkendt. Når DSB i de kommende år udskifter de dieseldrevne fjerntog med moderne eltog, betyder det derfor, at der simpelthen ikke vil være dieseltog til rådighed til at betjene strækningen mellem Vejle og Struer med fjerntog. Vi kommer med andre ord til at indstille fjerntogene mellem Struer og København før eller siden, uanset om trafikken på Struerbanen udbydes eller ej.

Det er nu engang en kendsgerning, som vi må forholde os til, selvom jeg udmærket forstår de frustrationer, som det medfører. Men det er altså ikke en sag, der er groet i min baghave.

Derfor undrer det mig, at både folketingskandidat Palle Lykke Ravn (S) og transportordfører Andreas Steenberg (RV) kritiserer regeringen for, at der i fremtiden ikke forventes at være direkte tog til København. Særligt fordi begge partier har anerkendt, at der ikke er penge nok i Togfonden til at elektrificere strækningen mellem Vejle og Struer.

Jeg har i stedet foreslået, at vi ser på, om banen kan tages med i et udbud, som man har haft rigtig gode erfaringer med på lignende baner.

Jeg er nemlig sikker på, at det for rigtig mange togrejsende er underordnet, om det er DSB, Arriva eller en helt tredje operatørs logo, der står på siden af toget, når vi er på farten.

Det afgørende er, at vi kommer frem til tiden.

Ved at udbyde togtrafikken på banen mellem Vejle og Struer som en del af Midtog Vestjylland-udbuddet kan vi nemlig få en mere enkel togdrift med en klar afgrænsning mellem togoperatørerne.

Det vil formentlig betyde højere punktlighed - altså flere tog til tiden og færre aflyste togafgange mv.

Samtidig vil de fjerntogsrejsende fra Struer og Herning med videre kunne sikres en nogenlunde uændret rejsetid, da der kan etableres gode skiftemuligheder i Vejle.

Det giver altså både fra en trafikal og passagermæssig synsvinkel god mening, at strækningen Struer-Vejle indgår i det samlede udbud.

Men i samme ånd vil jeg også gerne understrege, at jeg blot har fremlagt en samlet plan, som giver en række fordele.

Man kan også lade DSB køre videre, men det får ikke problemerne til at gå væk.

Der skal alligevel skiftes tog i Vejle, når fjerntrafikken er omlagt til eldrift. Det er altså noget, som vi er nødt til at forholde os til, og hvis vestjyderne ikke vil det her, så kan vi bare lade være.

Men regeringen er ikke i tvivl om, at udbud af togdriften kan være vejen frem i forhold til at opnå de bedste og billigste løsninger for den.