Uforpligtende moms-kritik er varm luft

12. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt (V), transport-og bygningsminister.

Noget af det letteste i verden er at kritisere uden selv at tage ansvar.

Og det er netop denne form for uforpligtende kritik, som Lea Wermelin fra Socialdemokratiet praktiserer i den aktuelle sag på Bornholm omkring moms og tilskud til billigere færgebilletter på godsområdet.

Kritikken fra det socialdemokratiske folketingsmedlem kan undre, eftersom hun jo må vide, at det var hendes eget parti, der havde regeringsmagten, da den ordning, der nu er debat om, blev udmøntet.

Det er altså en problemstilling, vi har arvet fra SR-regeringen - og som vi faktisk allerede har håndteret fremadrettet, forstået på den måde at vi tog højde for spørgsmålet om moms, da vi for nylig indgik en aftale om billigere passagerbilletter med Danske Færger. Problematikken handler altså udelukkende om godstransporten.

Derudover er der en udløbsdato på problemstillingen, eftersom den er knyttet til den nuværende kontrakt om færgebetjening af Bornholm. Når den udløber til september 2018, forsvinder også momsproblemet.

Men lige nu har vi det altså. Og jeg kan forsikre, at vi i regeringen arbejder på at finde en løsning på sagen, så vi kan få ryddet denne sten af vejen, der blev placeret af den tidligere regering.

Helt konkret arbejder vi i Transport-og Bygningsministeriet sammen med Skatteministeriet og Finansministeriet på at finde en løsning for de statslige ruter, således at de nuværende billetprisreduktioner på godsområdet bevares.

Lad os nu stå sammen i kampen om at sikre de bedst mulige forudsætninger for billige færgebilletter for erhvervslivet på Bornholm.