VLAK vil investere mere

21. december 2016

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

INFRASTRUKTUR: Rasmus Prehn (S) har her i avisen ved flere lejligheder kritiseret denne regering for ikke at tage de trafikale udfordringer i Limfjordstunnellen alvorligt.

Han har i de første uger, jeg har siddet som transportminister, både anklaget mig for at være arrogant, kaldt mig i samråd om mine udtalelser, og senest kritiserer han mig for ikke at være klar med en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse.

Jeg skal være den første til at beklage, at jeg er blevet opfattet som arrogant i debatten om en 3. Limfjordsforbindelse, for det har bestemt ikke været min intention. Jeg kan sagtens sætte mig ind i den frustrerende følelse, som nordjyderne sidder med bag rattet, når trængslen på Limfjordstunnelen sætter ind.

Men når den socialdemokratiske transportordfører kritiserer mig for ikke at møde op på et samråd med løfter om en anlægslov, og at han ligefrem er rystet over det, så bliver jeg ærlig talt, ja næsten rystet.

For må jeg minde om, at Rasmus Prehn repræsenterer et parti, som undlod at gøre noget ved den VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som blev offentliggjort i 2011. Det vil sige samme år, som den socialdemokratisk ledede regering overtog regeringsmagten. Herefter havde Rasmus Prehns regeringsfæller alle muligheder for at prioritere en ny Limfjordsforbindelse, men det skete ikke. I stedet blev der afsat 27 mia. kr. til Togfonden og reserveret midler til en motorvej til Næstved.

Faktum er, at den tidligere SR-regering valgte at prioritere et tocifret milliardbeløb på kollektiv trafik i stedet for at gøre noget ved de store udfordringer, vi har på vejene. Det var en klar prioritering fra deres side. SR-regeringen efterlod samtidig en massiv investeringsudfordring, som gør, at vi nu skal have skabt et økonomisk råderum frem mod 2025, før vi kan gå i gang med at planlægge fremtidens infrastruktur.

Det arbejder vi nu på. Og VLAK-regeringen har en klar prioritering - nemlig at skabe råderum og finde midler til at bygge flere veje.