BOLIGMARKED: Der skal bygges tættere i København

Politiken

30. oktober 2017

Af Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

KØBENHAVNS OVERBORGMESTER, Frank Jensen, skriver her i avisen 25.10. i et indlæg rettet mod mig, at København ikke er til salg. Det har han sådan set ret i. Med de store og fortsatte stigninger i boligpriser er landets hovedstad nemlig ved at blive en lukket boligfest for de velstillede og dem, der allerede bor i byen.

Frank Jensen skriver, at jeg ikke vil den politiske debat, at jeg vil lade boligmatadorerne bestemme, og at jeg har plæderet for en omfattende deregulering af planloven. Det er ikke bare polemisk stillet op, men også forkert.

Jeg vil netop gerne have en politisk debat om fremtidens boligmarked. Det er derfor, jeg har igangsat en afdækning af behovet og barriererne for et større og mere varieret udbud af boliger i hovedstaden.

Og det handler ikke om at deregulere planloven og overlade boligmarkedet til boligmatadorerne, som Jensen påstår.

Jeg respekterer både planloven og kommunernes beslutningskompetence, når det gælder by-og boligudvikling lokalt.

Men jeg mener, at boligpolitikken skal indrettes, så den er til gavn for de mange og ikke for de få. Jensen fokuserer ensidigt på almene boliger, men sagen er, at flere almene boliger kun er en meget lille del af løsningen.

Når kommunen både lægger låg på det samlede byggeri af boliger og samtidig afsætter en større del til almene boliger, bliver der færre nye andelsboliger, ejerboliger og private lejeboliger, som derfor bliver endnu dyrere.

Jeg mener, man skal stræbe efter at skabe det bredest mulige udbud for flest mulige mennesker.

F. eks. ved at gøre det muligt at bygge tættere og med flere, mindre boligenheder end den gennemsnitsstørrelse på 95 kvadratmeter, som Københavns Kommune i dag kræver.

Frank Jensen nævner, at boligbyggeriet i København er på det højeste niveau i 25 år. Det er selvfølgelig glædeligt, men dermed erkender han vel også, at rekordhøje priser fordrer et større udbud.

Og det er sådan set netop den mekanisme, jeg har peget på. Vi skal have et større udbud af boliger, og det skal ikke kun være nye almene boliger.

Man skal stræbe efter at skabe det bredest mulige udbud for flest mulige mennesker.