Fortsat adgang for alle

Ekstrabladet

28. april 2017

Af Ole Birk Olesen Bygge-og boligminister (LA)

I dag skal hver enkelt boligejer betale op til 13.500 kroner for at etablere niveaufri adgang i sit nybyggede parcelhus. Det skal de, fordi bygningsreglementet stiller krav om, at alle nybyggede enfamiliehuse i Danmark skal bygges, så en kørestol kan køre ind i huset, uanset om der er et behov eller ej. Det er en tvungen merudgift, som jeg ikke mener er rimelig.

Jeg synes, vi skal give boligejerne frihed til at bygge, som de vil. Derfor foreslår jeg, at vi fjerner bygningsreglementets krav om, at alle nye parcelhuse skal have niveaufri adgang.

Gitte Hemmingsen argumenterer her i avisen for, at den foreslåede ændring vil ' fratage/forbyde handikappede retten til nem adgang i nye huse'. Men som reglerne er i dag, stilles der ved nybyggeri kun krav om niveaufri adgang ved indgangsdørene til et hus - og ikke helt ude fra vejen og hen til huset. Det nuværende bygningsreglement sikrer dermed ikke en fuld tilgængelighed.

Desuden sikrer serviceloven allerede, at beboere med bevægelseshandikap kan få betalt nødvendige ændringer af deres adgangsforhold. Derfor vil det ikke koste den bevægelseshandikappede noget at få etableret adgang til sit hus.

Vi skal fortsat bygge for alle, når vi opfører nybyggeri, hvor alle færdes. Det gælder offentlige bygninger, større boligbyggerier, hoteller, svømmehaller med mere.

Derfor har jeg taget initiativ til en række tiltag, der vil styrke tilgængeligheden på dette område.