Godt dansk-tysk Femern-samarbejde

Flensborg Avis

07. marts 2017

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Mit besøg i Tyskland og brevet til den tyske forbunds¬transportminister Alexander Dobrindt om den faste forbindelse over Femern Bælt har givet anledning til en del spekulationer her i avisen. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at besøget var en længe planlagt udvalgstur, som jeg i fredags deltog i sammen med Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Brevet er et udtryk for, at vi fra dansk side ikke håber og ikke regner med, at der kommer yderligere forsinkelser end den allerede udmeldte, aktuelle forsinkelse på op til seks måneder. Men at hvis der gør, så er det alvorligt i forhold til den politiske aftale af 4. marts 2016 om det videre forløb for Femern Bælt-forbindelsen og de af Femern A/S indgåede kontrakter. Og det vil i givet fald være noget, jeg vil være nødt til at drøfte med Alexander Dobrindt.

Når jeg skriver til min kollega i Berlin, skyldes det udelukkende, at traktaten er indgået mellem Danmark og Tyskland. Det er således et forbundsanliggende i Tyskland, og dermed er aftalepartneren Berlin. Formålet med brevet til Alexander Dobrindt er altså at ytre en bekymring til ministeren og ikke at skabe en konflikt i pressen. Derfor valgte jeg under mit besøg i Slesvig-Holsten i fredags at holde lav profil i forhold til den tyske presse. Når alt det her er sagt, oplever vi et godt samarbejde med de tyske myndigheder, og vi oplever også en rigtig god fremdrift i godkendelsesprocessen. Jeg ser frem til at fortsætte mit gode samarbejde med transportministeren i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer, som jeg - på de tre måneder jeg har siddet som minister - har mødtes med to gange i Tyskland, og jeg glæder mig til hans snarlige besøg i Danmark.