Harmonisering skaber gennemsigtighed og sikrer ensartede priser

Også bragt i: Dagbladet, Lolland-Falster Folketidende, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske

Nordvestnyt

30. januar 2017

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Er det rimeligt, at en passager, der rejser fra Vestsjælland til hovedstaden skal betale dobbelt så meget for sin billet som en passager, der rejser et tilsvarende antal zoner inden for hovedstadsområdet? Eller at det i nogle tilfælde er billigere at købe en enkeltbillet end at benytte rejsekortet? Det er blandt andet nogle af de ting, som tidligere var med til at gøre takstsystemet på Sjælland, Lolland-Falster og Møn forvirrende og uoverskueligt, og som resulterede i alvorlig kritik fra Statsrevisorerne.

På den baggrund har det været en bunden opgave at gøre takstsystemet på Sjælland, Lolland-Falster og Møn mere enkelt og gennemskueligt.

Og det er netop dét, trafikselskaberne har gjort med takstharmoniseringen.

Harmoniseringen betyder, at prisen på en rejse nu afhænger af, hvor mange zoner man rejser og ikke som tidligere af, hvor på Sjælland, Lolland-Falster og Møn man rejser til og fra.

Samtidig vil det være billigere at benytte rejsekortet end at købe en enkeltbillet, og rejser man ofte, kan man med fordel købe et pendlerkort.

Det overordnede regnestykke viser, at der på den ene side er tre procent af kunderne på Sjælland, Lolland-Falster og Møn, der får et prisfald på mere end fem procent Tilsvarende er der fire procent af kunderne, som vil opleve prisstigninger på mere end fem procent, mens hele 93 procent kommer til at se priser, der hverken stiger eller falder med mere end fem procent.

Der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig er dybt frustrerende for de borgere, der nu oplever prisstigninger på den offentlige transport.

Men i den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at reformen samlet set ikke koster mere for borgerne og ikke giver flere penge i kassen til trafikselskaberne, da reformen er provenuneutral.

Det betyder, at en fordyrelse på fem kroner på én strækning er konsekvensen af, at rejsen er blevet tilsvarende billigere på en anden strækning, som før reformen var uforholdsmæssigt meget dyrere.

Fuld opbakning
Takstharmoniseringen er udarbejdet af trafikselskaberne i fællesskab, og Movia er sammen med DSB og Metroselskabet nået frem til en model, som både Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance har bakket op om.

Det er naturligvis ærgerligt, at det er nødvendigt at indføre prisstigninger for nogle, og jeg har fuld forståelse for de frustrationer, det medfører. Det var vi politikere fuldt og helt klar over, da vi begyndte arbejdet med takstharmoniseringen.

Efter konsekvenserne er blevet en realitet, har det rejst nogle spørgsmål hos en række politikere. Derfor vil jeg nu indbyde medlemmerne af Folketingets Transport-, Bygnings-og Boligudvalg til et møde om Takst Sjælland, hvor Movia, som har stået i spidsen for takstharmoniseringen, også vil deltage, så ordførerne kan få svar på de spørgsmål, de måtte have om reformen.