Her er vores planer for taxibranchen

DEBAT: Regeringen vil ændre de forældede regler for taxibranchen, så det bliver lettere og mindre bureaukratisk at køre taxi i Danmark. Det skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Altinget.dk

11. januar 2017

Af Ole Birk Olesen (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister 

Forældede reguleringer skal ikke fastholdes for reguleringernes skyld. Og slet ikke, når de forhindrer udvikling inden for et helt erhverv, som det er tilfældet med taxilovgivningen.

Hvor andre brancher har udnyttet den teknologiske udvikling, nye forretningsmodeller og samfundsudviklingen og har skabt vækst og ny efterspørgsel, så er udviklingen gået i stå i taxibranchen. Antallet af taxier i Danmark er i frit fald, og betjeningen i yderområder er gennem mange år blevet dårligere og dårligere – til trods for, at vi som befolkning transporterer os mere og mere. I taxibranchen er ”taxiproduktet” gennem årtier forblevet nogenlunde det samme. Det skyldes, at overregulering og forældede regler har bremset lysten til og mulighederne for innovation og iværksætteri.

Væk med barrierer og unødige krav
De meget teknologispecifikke krav i den nuværende regulering – kun taxameter og sædefølere accepteres til afregning og skattekontrol – er en af grundene til, at lovgivningen ikke er hensigtsmæssig, og at den er for detailregulerende. Det er ingen tjent med – hverken branchen, chaufførerne, kunderne eller de områder, hvor man lider under manglende taxabetjening. Det er altså nødvendigt, at vi gennemgår kravene et for et for at fjerne barrierer og unødige krav til branchen.

Målet er en tidssvarende taxaservice, hvor reguleringen er den bedst mulige til at tage hånd om trafiksikkerhed, forbrugerbeskyttelse og skattebetaling – ikke en regulering, hvis egentlige formål er at udelukke sund konkurrence om forbrugernes gunst.

Lettere at køre taxi
Derfor har regeringen fremlagt et nyt udspil til en fremtidssikring af taxilovgivningen, som åbner op for mulighederne ved den teknologiske udvikling og ændrer på reglerne om organisering.

Vi vil blandt andet fjerne de geografiske begrænsninger og samle de nuværende 70 delmarkeder i ét marked. Vi vil gøre det muligt for selskaber, ikke kun enmandsejede vognmandsforretninger, at drive taxivirksomhed.

Og så vil vi gøre det meget lettere og mindre bureaukratisk at køre taxi i Danmark. Helt konkret vil vi blandt andet ophæve antalsbegrænsningen på taxier, indføre teknologineutrale krav til kontrol og fjerne unødige adgangsbarrierer. Det skal fremme innovation og konkurrence i erhvervet, samtidig med at forbrugerbeskyttelsen, trafiksikkerheden og skattebetalingen sikres.

Styr på skatten
Nye udbydere og nye forretningsmodeller ændrer ikke på, at alle i Danmark selvfølgelig skal betale deres skat. I den forbindelse vil vi stille skrappe krav til dokumentation, der skal understøtte en effektiv skattekontrol og udstrakt forbrugerbeskyttelse. Taxameter og sædefølere er faktisk ikke hverken den eneste eller den bedste måde at gøre det på i en tid, hvor vi kan få adgang til udførlige kørsels- og betalingsdata fra GPS- og betalingssystemer.

Jeg ser nu frem til at fortsætte forhandlingerne med Folketingets transportordførere, så vi sammen kan blive enige om, hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer taxibranchen. Regeringen er ikke i tvivl: Vi skal ikke være forskrækkede over at gøre tingene på nye måder. Nye tider kræver nye løsninger. Ellers risikerer vi, at udviklingen passerer os, uden at vi griber de nye teknologier og nye forrentningsmodellers mange gevinster.

Nu er det op til de andre partier at afgøre, om de mener, at taxibranchen skal være støbt i beton i form af en forældet regulering, som forhindrer en konkurrence, som vi bør tage imod med kyshånd for forbrugernes skyld. Eller om partierne vil være med til at fremtidssikre branchen gennem en mere moderne lovgivning.