Ole Birk gør status: Min første tid som transportminister

DEBAT: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) ser tilbage på sin første tid om minister, der blandt andet har budt på en ny taxilov og et forslag, der skal åbne for kontrollerede forsøg med selvkørende biler.

17. marts 2017

Af Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygnings- og boligminister 

Når man bliver bedt om at gøre status for sin første tid som minister, får man mulighed for at zoome ud fra den daglige travlhed og trække de store linjer op. Det er positivt, fordi det giver anledning til at fokusere på det, der virkelig betyder noget for én.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne tre overordnede dagsordener, der optager mig: Frihed, fremgang og fremtid.

Vi skal have mere frihed i Danmark til at gøre, som man vil, så længe man ikke skader andre. Vi skal have fremgang i form af mere økonomisk vækst, bedre kvalitet og større tilfredshed blandt borgere og virksomheder, når det gælder transport, byggeri og bolig.

Og så arbejder jeg for at skabe en moderne infrastruktur til fremtidens Danmark, hvor vi udnytter ny teknologi og nye forretningsmodeller langt mere end i dag. Det nytter ikke noget, at vi slæber rundt på regler og faciliteter, som passede til virkeligheden for 30 år siden, men hæmmer vores hverdag og samfundets udviklingsmuligheder i dag. 

En regering i transportpolitisk arbejdstøj
Jeg er optaget af at gøre en forskel for landets borgere og virksomheder. Derfor glæder det mig, at regeringen har trukket i arbejdstøjet fra dag ét.

Vi har blandt andet indgået en bred politisk aftale om en mere moderne og liberal taxilov, der afskaffer den kommunale planøkonomi på taxiområdet. Vi fjerner kommune- og antalsbegrænsningen, så taxiselskaber fremover kan operere på tværs af kommuner over hele landet, og alle, der opfylder kravene til at køre taxi, kan få en taxitilladelse.

Det bliver også tilladt at drive taxi i selskabsform, og så vil vi løbende evaluere på nye og alternative teknologier, da jeg mener, at vi skal være åbne overfor at tænke tingene på nye måder, så vi sikrer samfundets udvikling og fremgang.

Forsøg med selvkørende biler
For at komme fremtiden i møde har jeg desuden fremsat et lovforslag, der skal åbne for kontrollerede forsøgsordninger for selvkørende biler, som med tiden vil give os et helt nyt syn på, hvad en bil er og kan bruges til. Man kan forestille sig et helt nyt deleøkonomisk marked, som uden påbud eller forbud og tilskud vil skyde op inden for den selvkørende bilteknologi.

Og så har vi foreslået eller gennemført ændringer på en række andre områder: 

 

  • Mere logiske og rimelige parkeringsregler samt oprettelse af et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.
  • Forenkling af bygningsreglementet, så det bliver lettere og billigere at bygge i Danmark. Vi skal have tillid til, at langt de fleste borgere og virksomheder kan finde ud af at overholde reglerne.
  • Differentierede fartgrænser, der passer bedre til de lokale vej- og trafikforhold. Min ambition er, at fartgrænserne giver mening og bliver overholdt.
  • Fjernelse af alderskrav for kørekort til ældre, da der ikke er noget videnskabeligt belæg for, at ældre er til større fare i trafikken end andre aldersgrupper. Derfor skal vi fjerne en overflødig belastning af de ældre.
  • Skærpet kontrol med det store og dyre projekt om nyt signalsystem til jernbanen.
  • Lempeligere straf for overtrædelse af køre/hviletiden i vejgodsbranchen, så der bliver en mere rimelig sammenhæng mellem straf og overtrædelse.
  • Brede politiske aftaler om midler til nationale cykelruter samt undersøgelser af nye motorvejsstrækninger i Midtjylland og Nordsjælland.

Flere midler til investeringer i bedre infrastruktur
Regeringen ønsker en effektiv infrastruktur, som binder Danmark sammen, så vi øger forudsætningen for at tiltrække virksomheder og skabe vækst i hele landet. 

Generelt vil jeg gerne investere mere i trafikal infrastruktur, især på vejområdet som har været underprioriteret i en del år. Her har vi en lang liste af gode projekter, som kan gøre samfundet rigere ved at lette hverdagen for erhvervslivet og borgerne – ikke mindst de tusindvis af pendlere, som hver dag lever med frustrerende trængsel.

Desværre kræver investeringerne et større råderum, så det arbejder vi på i regeringen i forbindelse med de politiske forhandlinger om en løsning af investeringsudfordringerne frem til 2025. For mig er det nemlig altafgørende, at vi politikere arbejder for at gøre Danmark til et friere, rigere og bedre samfund.