Ole Birk: Ny taxilov er ikke skyld i Ubers farvel

DEBAT: Det ikke den nye taxiaftale, der har skabt problemer for Uber, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA), der ser tilbage på de første 100 dage som minister og det videre arbejde.

Altinget.dk

05. april 2017

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Jeg er glad for, at så mange aktører har bidraget med indlæg her på Altinget i anledning af mine første 100 dage som minister. Det er nyttigt for mit videre arbejde at få den slags synspunkter, ønsker og problemer fra branchen.

Uber og den nye taxilov
Siden mit seneste indlæg har Uber meddelt, at de lukker deres tjeneste i Danmark. Det har givet anledning til kritik af aftalen om en ny taxilov, som regeringen indgik med et bredt flertal i Folketinget i februar. I den forbindelse vil jeg gerne korrigere to udbredte misforståelser.

For det første er det ikke den nye taxiaftale, der skaber problemer for Uber. Uber er formentlig ulovlig i sin nuværende form i forhold til den gældende taxilov. Det ændrer den kommende taxilov ikke ved. Dog bliver det lettere for Uber-chauffører at få tilladelse til at køre taxi, end det er i dag, fordi vi får fjernet antalsbegrænsing, kommunegrænser og nogle særlige krav om blandt andet erhvervskørekort. De vil dog stadig skulle indrette deres bil med taxameter, sædefølere med mere for at blive godkendt til taxikørsel.

For det andet er taxiaftalen andet og mere end et spørgsmål om Uber. Regeringen foreslog en model, der ville have gjort det nemt for Uber at operere i Danmark, samtidig med at skattebetalingen ville blive sikret gennem digitale indberetninger. Desværre var der et flertal mejslet i granit for at bevare de nuværende krav om taxameter og sædefølere med mere.

Men vi blev enige om en markant og historisk liberalisering af taxierhvervet, så alle får lige adgang til at drive taxiforretning, hvis de lever op til lovens objektive krav. Og taxivirksomhederne kan frit operere over hele landet og i selskabsform. Disse liberaliseringer anser jeg for en kæmpe gevinst for borgerne og for erhvervet.

Endelig blev vi enige om at følge med i den teknologiske udvikling og se på, om et flertal i Folketinget på et tidspunkt kan enes om en smartere kontrol end den, der i dag finder sted med bl.a. taxameter.

Trafiksikkerhed
Et andet emne, jeg gerne vil nævne, er trafiksikkerhed. Jeg er optaget af at fremme mobiliteten, samtidig med at vi tager vare på alle trafikanters sikkerhed.

Derfor har jeg taget fat på at justere hastighedsgrænser på en balanceret måde, så vi tillader lidt højere hastighed, hvor det er forsvarligt, og giver mulighed for at sænke fartgrænsen på veje ved eksempelvis skoler og plejecentre. Samtidig indfører vi stærekasser på særligt udsatte vejstrækninger, så vi sikrer, at fartgrænserne faktisk overholdes.

Ved årsskiftet trådte en tre-årig forsøgsordning i kraft, så 17-årige kan få træning i at køre bil under ansvarligt opsyn. Erfaringer fra udlandet viser, at det kan øge trafiksikkerheden, når de helt unge bilister på den måde får praktisk erfaring med at køre under erfaren vejledning.

Jeg vil fortsætte arbejdet med pragmatiske løsninger, der både øger mobiliteten og trafiksikkerheden. Derfor har jeg opfordret Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og andre til at komme forslag, som kan være med til at øge sikkerheden for især de bløde trafikanter.

I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at regeringens forsøgsordning med selvkørende biler også tager højde for de bløde trafikanter. Både politiet, de kommunale vejmyndigheder og Vejdirektoratet, der alle kender til trafikken med cykel og andre bløde trafikanter på det vejnet, som foreslås til et forsøg, bliver nemlig tæt inddraget i beslutningen om at give tilladelse til de konkrete forsøg. Jeg vil ikke som minister lukke de selvkørende biler ud på det danske vejnet, før det er dokumenteret, at det ikke vil bringe trafiksikkerheden i fare, heller ikke for de bløde trafikanter.

Det videre arbejde
En af de store opgaver på mit ministerområde er at få fastlagt en langsigtet strategi for jernbanedriften i Danmark. Det handler blandt andet om at skabe sammenhæng mellem udbud, udrulning af signalprogrammet, elektrificering af banenettet og indkøb af fremtidens eltog. Vi er i fuld gang med at analysere disse ting og diskutere dem med Folketingets partier.

Derudover vil jeg i den kommende tid beskæftige mig med vigtige emner som:

Håndtering af PostNord

  • En ny luftfartspolitisk strategi
  • At sikre tidsplanen for den faste forbindelse over Femern Bælt
  • Rammer for billigere og mere effektivt byggeri
  • Regeringens arbejde for et større råderum, så vi kan investere på ikke mindst vejområdet
  • Jeg ser frem til en fortsat konstruktiv dialog med aktørerne inden for transport-, byggeri- og boligområdet.