Ole Birk til Prehn: Hvor har du selv været henne?

REPLIK: Rasmus Prehn (S) skriver på Altinget, at 2017 har været et år uden transportminister. Men hvor var Prehn selv, da vi debatterede fremtidens S-tog og den store aftale om hovedstadens togtrafik, spørger Ole Birk Olesen (LA).

Altinget.dk

21. december 2017

Af Ole Birk Olesen (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister

Jeg har nu været transport-, bygnings- og boligminister i lidt over et år. Det har været et ganske travlt år, men sammen med regeringen og Folketingets partier er der også udrettet meget.

Når jeg ser på transportområdet i regeringsgrundlaget fra sidste år, så kan der faktisk sættes hak ved alle punkterne:

Vi har gennemført en markant liberalisering af taxiloven, så der fremover bliver bedre taxidækning i hele landet.

Vi har sat gang i en række udbud af jernbanetrafikken, hvor der udover et genudbud af de allerede udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland, samt et udbud af Svendborgbanen også er indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale om at sætte togtrafikken på S-banen i København i udbud i forbindelse med indførelse af automatisk drift.

Vi har sat gang i en forundersøgelse af ny midtjysk motorvej fra Hobro over Viborg til Give og i VVM-undersøgelser af strækningen Give-Billund-Haderslev samt af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor mellem Vejle og Randers, hvor der i forvejen er sat penge af til at udvide strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg S. Dertil kommer en VVM-undersøgelse af en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød og en forundersøgelse af en østlig ringvej i København – også kendt som Havnetunnelen.

Vi øger også fremkommeligheden ved at tillade højere hastigheder på en række udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og så gør vi det muligt at lave forsøg med selvkørende biler.

Lavere takster og luftfartsstategi 
Af andre initiativer på vejområdet vil jeg nævne, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at sænke takster for at passere Storebæltsforbindelsen med 15 pct. fra 1. januar 2018 og yderligere 10 pct. frem mod 2022. Samtidig sættes der 2,3 mia. af til en udvidelse af Vestfynske Motorvej E20 mellem Odense V og Nr. Aaby fra 4 til 6 spor.

I sommer fremlagde jeg sammen med erhvervsministeren regeringens luftfartsstrategi, som blandt andet indeholder initiativer, som skal styrke arbejdet med ruteudvikling, mere fokus på indenrigsflytrafikken og en mere ligeværdig og transparent regulering for Københavns Lufthavn.

Hvor var Rasmus Prehn?
Jeg kunne nævne flere små og store initiativer og løsninger fra det forgangne år, og derfor undrer det mig, at Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, i sin årsstatus her i Altinget skrev, at det har været et år uden en transportminister. Også fordi Socialdemokratiet har stemt for alle de 11 af mine 17 lovforslag fra i år, som har nået at blive vedtaget i Folketinget.

Jeg kunne sende bolden retur og spørge, hvor Socialdemokratiets transportordfører har været henne i debatten om fremtidens S-tog og den store aftale om hovedstadens togtrafik, som regeringen indgik med DF og Radikale tidligere på måneden.

Her var det finansordfører Benny Engelbrecht, som udtalte sig for Socialdemokratiet om aftalen, og tidligere på året meldte gruppeformand Henrik Sass Larsen, at Socialdemokratiet slet ikke vil udbyde mere togdrift fremover. Men hvor var egentlig Socialdemokratiets transportordfører i den debat?

Hus forbi
Jeg må også melde hus forbi, når Rasmus Prehn anklager regeringen for at sabotere Togfonden og for at flirte med skattesnyd, sorte penge og social dumping. Hvis Togfondens projekter skal realiseres, kræver det, at et flertal i Folketinget vil sætte penge af til det på Finansloven, og det har ikke været tilfældet.

Når det gælder skat og sort arbejde, kan jeg nævne som eksempel, at regeringens oplæg til en ny taxilov gav plads til ny teknologi så som app-baserede tjenester, hvor skatteoplysninger indberettes automatisk uden mulighed for at snyde med kørselsregnskaberne.

På trods af vores uenigheder på nogle punkter vil jeg gerne slutte af med en udstrakt hånd til Rasmus Prehn og Socialdemokratiet i håbet om et godt og konstruktivt samarbejde i 2018. For når det kommer til stykket, har vi sammen med Folketingets øvrige partier en ambition om at forbedre transporten og infrastrukturen i Danmark.