Ole Birk: Vil vi deles om fremtidens biler?

DEBAT: Intelligente delebilsordninger kan i fremtiden betyde, at mange får dækket deres transportbehov uden selv at eje en bil hele tiden, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Altinget.dk

08. marts 2017

Af Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygnings- og boligminister 

Regeringens forslag om forsøgsordninger for selvkørende biler har skabt både begejstring og debat.

Her på Altinget har der været fokus på de samfundsøkonomiske gevinster, på trafikteknik og de sikkerhedsmæssige fordele og risici. Jeg vil gerne tilføje nogle andre perspektiver til debatten.

Den selvkørende teknologi kan give os et helt nyt syn på, hvad en bil er og kan bruges til. Bilen bliver i endnu højere grad end i dag et redskab i menneskets og samfundets tjeneste. Intelligente delebilsordninger vil betyde, at mange kan få dækket deres transportbehov uden selv at eje en bil hele tiden. I dag står vores biler i gennemsnit parkeret 23 timer i døgnet.

En ny og mere individuel form for kollektiv transport
Man kan forestille sig et helt nyt deleøkonomisk marked, som uden påbud og forbud eller tilskud vil skyde op inden for den selvkørende bilteknologi.

Jeg forestiller mig en ny og mere målrettet, individuel form for kollektiv transport, der tager udgangspunkt i den enkeltes transportbehov. I fremtiden kan vi måske blive samlet op af en selvkørende bil på et konkret sted, som vi har indtastet på eksempelvis vores smartphone, og bilen - der kommer et andet sted fra og muligvis skal sætte en anden person af på vejen – sætter os af på den ønskede destination.

Den nye teknologi vil med tiden også gøre det muligt for børn og personer uden kørekort eller med et handicap at transportere sig i de selvkørende biler, som markedet stiller til rådighed.

Den gradvise automatisering af bilerne kan på længere sigt øge samfundets mobilitet, vækst og produktivitet samtidig med, at det kan blive mere sikkert at færdes i trafikken for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter. Og så vil vi kunne udnytte de eksisterende veje bedre, fordi bilerne kan køre tættere på vejene.

Det giver alt sammen meget spændende perspektiver på fremtiden. Og jeg mener, at vi skal tage imod disse muligheder og være åbne over for at tænke tingene på nye måder, så vi sikrer samfundets fremgang.

Åbenhed over for ny teknologi
Vi skal skabe en moderne infrastruktur til fremtidens Danmark, hvor vi udnytter ny teknologi og nye forretningsmodeller langt mere end i dag. Det nytter ikke noget, at vi slæber rundt på regler og faciliteter, som passede til virkeligheden for 30 år siden, men hæmmer vores hverdag og samfundets udviklingsmuligheder i dag.

Det nye lovforslag, hvor det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed kobles med muligheden for innovation via automatisering af biler, skal komme fremtiden i møde.

Allerede på nuværende tidspunkt er der nemlig flere kommuner, som kan se muligheder i at forbedre den offentlige service ved at bruge selvkørende biler. De har længe efterspurgt, at vi forbereder lovgivningen til fremtiden, hvor selvkørende biler efter alt at dømme kommer til at spille en vigtig rolle. Og det skal vi være klar til.

Det vil nemlig både skabe vækst og arbejdspladser, hvis Danmark kan komme med i den teknologiske front i udnyttelsen af selvkørende biler på internationalt plan. Og det kan være et skridt på vejen mod at gøre Danmark til et friere, rigere og bedre samfund.