Regeringen afskaffer aldersscreening af ældre

Viborg Stifts Folkeblad

06. maj 2017

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

Det skal være slut med langsommeligt bureaukrati og nedværdigende alderstjek ved lægen, når ældre skal have fornyet kørekortet. Som det er i dag, skal ældre fra de fylder 75 tjekkes ved lægen hvert andet år for at få kørekortet fornyet og hvert år fra de fylder 80.

Det er både besværligt og dyrt for de ældre med hyppige lægebesøg i forbindelse med fornyelser af kørekort, og det kunne man måske forsvare, hvis der var en tra-fiksikkerhedsmæssig begrundelse for at det skulle gøres. Men det er der ikke. Vores screening af ældres køreevner i Danmark er baseret på et forkert dogme: nemlig at ældre udgør en større risiko i trafikken, fordi de med alderen svækkes mentalt og fysisk.

Derfor har jeg fremsat et lovforslag, som fjerner den obligatoriske screening hos lægen af ældre i forbindelse med fornyelsen af kørekort.

For der er ikke noget videnskabeligt belæg for, at ældre er til større fare i trafikken end andre aldersgrupper. Faktisk viser undersøgelser af uheldsrisiko, at ældre er gode til at overholde fartgrænser og at de har en lav risikovillighed.

Samtidig er ældre gode til selv at regulere egen kørsel og kompensere for de skavanker, der kan opstå med alderdommen.

Og når studier så ovenikøbet viser, at lande uden aldersscreening ikke har signifi-kant flere ulykker blandt ældre end lande, der som Danmark har aldersscreening, er det ikke rimeligt, at vi pålægger de ældre en økonomisk byrde for en besværlig og nedværdigende proces, som tilsyneladende har meget lille - hvis overhovedet nogen - effekt.

En fjernelse af aldersscreeningen som den, der lægges op til i lovforslaget, svarer til, at hver enkelt ældre bilist får 650 kr. mere i lommen - hvert andet år for aldersgruppen 75 til 80, og hvert år for alle over 80.

Det helt afgørende for de ældres mobilitet, at de har mulighed for at tage bilen, når de for eksempel skal ud at handle eller besøge familie og venner. Bilen er både vigtig for de ældres socialliv og for deres uafhængighed af andre.

Selvfølgelig mener jeg ikke, at vi helt skal stoppe med at være opmærksomme på ældre trafikanter. Men jeg mener, vi skal gøre det på den måde, der både er mest hensigtsmæssig og mindst muligt besværlig for de ældre. Nemlig ved at skærpe lægernes - og de ældres eget -fokus på sammenhængen mellem helbredet og bilkørsel og ved at skærpe anvendelsen af det lægelige kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.

Lad mig til slut slå det helt fast: de ældre er ikke mere farlige i trafikken end alle andre. Unge bilister mellem 18 og 24 har eksempelvis markant højere risiko for at blive indblandet i trafikulykker end øvrige aldersgrupper, men dem slæber vi ikke til hyppige screeninger og fornyelser af kørekortet.

Det skal vi selvfølgelig heller ikke med de ældre.