Selvkørende biler vil give færre ulykker

TRAFIK Vi har brug for forsøg med selvkørende biler på de danske veje.

Politiken

04. juni 2017

Af Ole Birk Olsen, transport-, bygnings- og boligminister

SIKKERHEDSTEKNOLOGI og selvkørende biler skal være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

En analyse fra Vejdirektoratet tyder på, at mindst 15 pct. og op til 30 pct. af de seneste års dødsulykker i trafikken i Danmark sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle biler var selvkørende på det niveau, som de nyeste modeller udbyder i dag.

Det giver nogle interessante perspektiver på fremtidens bil, som i langt højere grad end i dag vil være selvkørende. For i takt med at teknologien bliver bedre og målrettes forbedret trafiksikkerhed, vil det blive mere sikkert at køre bil. Det er en udvikling, som vi skal være åbne over for.

De seneste 10 år er der i Danmark sket en halvering i antallet af dræbte i trafikken, men det betyder ikke, at vi bare skal sætte os på hænderne. Hver ulykke i tra-fikken er én for meget. Op mod 94 pct. af trafikulykkerne involverer menneskelig adfærd og fejl. Vi kører for stærkt, er uopmærksomme eller har drukket alkohol.

Hvert år koster det liv og tilskadekomne på vejene, og i den forbindelse spiller udbredelse af sikkerhedsteknologi i bilerne en afgørende rolle. Netop fordi menneskelige fejl fylder så overvældende meget i ulykkesstatistikken, er det oplagt, at vi arbejder på at minimere den menneskelige faktor i ulykkerne.

DEN DELVIST selvkørende bil eksisterer allerede, og der er tale om en teknologi under gradvis, men hurtig og fascinerende udvikling. Da bilen blev opfundet, kunne bilisterne eksempelvis næppe have forestillet sig en teknologi som ABSbremsen, der i dag kan hjælpe selv helt uerfarne bilister med at foretage en noget nær perfekt opbremsning af bilen.

Datidens bilister ville nok heller ikke have forestillet sig biler udstyret med intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering. Ja, autopilotfunktionen i de nyeste modeller på markedet er efterhånden så gennemarbejdet, at der under nogle trafikale forhold f. eks. i almindelig trafik på motorvejen reelt ikke er behov for, at føreren griber ind.

Gennem årene har man i Danmark reduceret antallet af trafikdræbte og -tilskadekomne ved målrettede initiativer på flere fronter. Eksempelvis er vejene gjort mere sikre, politiets kontrol er blevet mere effektiv, og der er stillet større tekniske krav til køretøjerne. Samtidig har vi igennem kampagner og undervisning ændret mange trafikanters adfærd. Det er et arbejde, som har reddet mange liv, og det er en udvikling, som bør fastholdes.

Næste skridt bliver et øget fokus på sikkerhedsudstyr, der kan forebygge ulykker.

Og et skridt på vejen hertil er, at vi tillader kontrollerede forsøg med selvkørende biler på de danske veje, så teknologien kan udvikles. På den måde kan vi på længere sigt give borgerne det bedste udgangspunkt for at kunne færdes mere sikkert i trafikken.