Selvkørende revolution

Morgenavisen Jyllands-Posten

24. januar 2017

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

Med de rette rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar. Derfor fremsætter regeringen i denne uge et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler i Danmark. Med lovforslaget kobles det altafgørende hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler.

Vi må nemlig ikke lukke øjnene for den gradvise udvikling, der er i gang inden for den selvkørende bilteknologi.

Lige fra ABS-bremsen, som betyder, at helt uerfarne bilister kan gennemføre en noget nær perfekt opbremsning af bilen i en kritisk situation, til intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering. Den delvist selvkørende bil eksisterer altså allerede, og med de rette rammer kan vi udnytte den nye teknologis spændende perspektiver for transport, mobilitet og trafiksikkerhed.

Ved at gøre lovgivningen mere tidssvarende kan vi bl. a. få mere viden om anvendelsen af køretøjernes selvkørende funktionalitet til innovation i den offentlige sektor og i erhvervslivet. Konkret har Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune allerede meldt ud, at de vil ansøge om at gennemføre forsøg med selvkørende busser på særligt afgrænsede vejstrækninger.

Regeringens lovforslag om selvkørende biler vil være startskuddet til, at udviklingen med selvkørende biler i Danmark for alvor går i gang.

Vi lægger op til at udvide færdselsloven med en forsøgsbestemmelse, der giver mulighed for - under skrappe sikkerhedskrav - at dispensere fra kravet om, at et motorkøretøj skal føres af en fysisk person. Altså forsøg med selvkørende biler på nogle af de danske veje under klart afgrænsede forhold. Der kan eksempelvis være tale om minibusser, der kører med lav hastighed i byområder, som man blandt andet ser det i Lyon og Helsinki.

Sikkerheden i fokus
Når vi gør os klar til, at den selvkørende revolution for alvor ruller, skal det nemlig ske på en måde, som ikke er til fare for hverken fodgængere, cyklister, passagerer eller andre trafikanter, som stadig færdes i trafikken, når de selvkørende biler kommer. Udviklingen skal ske i et forsvarligt tempo med trafiksikkerheden i fokus.

Derfor foreslår jeg en forsøgsordning, der skal modernisere færdselslovgivningen - som lige nu på flere strækninger er blevet overhalet af den rivende teknologiske udvikling - så vi under fuldt forsvarlige trafiksikkerhedsmæssige forhold kan tillade forsøg med selvkørende biler på de danske veje. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at alle ansøgninger om at gennemføre forsøg på de danske veje skal ses grundigt efter i sømmene af både vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen, politiet og en uvildig ekspert, før jeg som minister giver tilladelse til, at selvkørende biler kommer ud på vejnettet. Desuden vil jeg ved samtlige ansøgninger om forsøg inddrage politikerne fra Folketingets transport-, bygningsog boligudvalg i beslutningen.

Lovforslaget er i høringsperioden blevet positivt modtaget fra de mange høringsparter, og jeg ser nu frem til at behandle det i Folketingssalen. Jeg håber, at det vil møde en bred opbakning fra partierne i Folketinget.

For kun ved at forberede lovgivningen ordentligt kan vi sikre, at vi på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde drager nytte af den nye teknologis mange gevinster.

Vi skal være på forkant, så vi får mere viden om betydningen af selvkørende biler i trafikken, og det kan vi få ved, at vi under kontrollerede forhold tillader forsøg med selvkørende biler, i takt med at teknologien udvikler sig. Den gradvise automatisering af bilerne kan på længere sigt øge samfundets mobilitet, vækst og produktivitet, samtidig med at det kan blive mere sikkert at færdes i trafikken for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter.