Vi gør noget ved trængslen på E45

Ugebladet Lokalavisen.dk

09. oktober 2017

Af TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA) SAMT TRANSPORTORDFØRERE KIM CHRISTIANSEN (DF), KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), VILLUM CHRISTENSEN (LA) og RASMUS JARLOV (K)

Tiden snegler sig afsted for rigtig mange trafikanter, når de bevæger sig ud på Østjyske Motorvej i myldretiden. E45 er nemlig en af Danmarks travleste motorveje.

Alene på strækningen mellem Skanderborg og Aarhus kører der omkring 60.000 køretøjer i døgnet.

Målinger fra Vejdirektoratet viser, at der er store udsving i den daglige rejsetid særligt på strækningen mellem Skanderborg og Aarhus. Nogle dage tager det 2-5 minutter ekstra i myldretiden, men andre gange kan man opleve en forlænget rejsetid på 20 minutter eller mere. Ifølge en ny opgørelse fra Vejdirektoratet var der i 2016 hele 42 dage, hvor rejsetiden blev fordoblet i tidsrummet kl. 16-17.

Årsagen skal i høj grad findes i den voldsomme trafikvækst, som Østjyske Motorvej har oplevet i de senere år. Ifølge Vejdirektoratets målinger er der siden 2010 kommet 25 procent flere biler på strækningen. Og den øgede trafik giver en tætpakket motorvej, specielt i myldretiderne, hvor der ikke skal særligt meget til, før det udløser mærkbare forsinkelser.

Vi spilder altså dyrebar tid på at holde i kø. Tid som kunne være brugt sammen med familien, vennerne eller på arbejdet. Og den spildtid mener vi ikke, at vi som politikere stiltiende skal acceptere.

Netop derfor blev vi ved sidste års finanslov enige om at udvide motorvejen mellem Skanderborg S og Aarhus S med et ekstra spor i hver retning. Det arbejde forventes at stå helt færdigt i slutningen af 2019.

Regeringen har samtidig foreslået, at der de kommende år gennemføres en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle og mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra 4 til 6 spor. Undersøgelsen er nødvendig, før en egentlig udvidelse kan finde sted. Og hvis vi sætter den i gang, vil det være første skridt på vej til, at vi kan sætte spaden i jorden.

Samtidig anerkender vi, at det for udviklingen i Østjylland kan være relevant med trafikale forbedringer på E45 mellem Aarhus Nord og Randers. Trafikken på strækningen er dog ca. 10.000 køretøjer lavere end på de øvrige strækninger, og derfor starter vi dér, hvor behovet er størst.

Vi gør altså noget ved snakken og kæmper for at fjerne den tænderudtrækkende trængsel, som trafikanterne hver dag oplever på E45.