Vi skal have frihed i nybyggeri

Morgenavisen Jyllands-Posten

30. april 2017

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

Det koster hver enkelt boligejer op til 13.500 kr. at lave niveaufri adgang ved indgangsdøren til sit nybyggede parcelhus. Og det er en tvungen merudgift, fordi bygningsreglementet i dag stiller krav om, at alle nybyggede enfamiliehuse i Danmark skal bygges, så en kørestol kan køre ind i huset, uanset om der er et behov eller ej.

Det, mener jeg ikke, er rimeligt, og vi har set eksempler på, at lovgivningen efter min mening har urimelige konsekvenser. Bl. a. er en række boligejere fra Malling blevet truet med bøder, fordi deres terrasse ikke var bygget i niveau med husets gulv.

Jeg synes i stedet, at vi skal give familierne størst mulig frihed til at bygge deres huse sådan, som de gerne vil. Husene skal kunne bygges for dem, der bygger og vil bo der. Derfor foreslår jeg, at vi fjerner kravet i bygningsreglementet om, at alle nye parcelhuse skal have niveaufri adgang.

Jeg vil give den enkelte boligejer frihed til selv at vurdere, hvordan adgangen til boligen skal udformes, herunder om den skal være niveaufri. Måske ønsker man at bygge huset hævet fra grunden for at forebygge mulige oversvømmelser, måske ønsker man at få en høj kælder eller en flot trappe ved sin indgang.

I et indlæg bragt i JP 23/ 4 argumenterer formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, for, at den foreslåede ændring kan bremse kørestolsbrugeres sociale liv, fordi de i fremtiden ikke vil kunne besøge venner og familie. Men som reglerne er i dag, stilles der ved nybyggeri kun krav om niveaufri adgang ved indgangsdørene til et hus - og ikke helt ude fra vejen og hen til huset. Det nuværende bygningsreglement sikrer dermed ikke en fuld tilgængelighed.

Til gengæld sikrer serviceloven allerede, at beboere med bevægelseshandicap kan få betalt nødvendige ændringer af deres adgangsforhold.

Derfor vil det ikke komme til at koste noget for den handicappede at få etableret adgang til sit hus. Omkostningen til at skabe niveaufri adgang vil typisk være den samme, om man gør det i forbindelse med byggeriet eller på et senere tidspunkt.

Det ville derimod være dyrere efterfølgende at etablere adgangsforholdene, hvis vi eksempelvis havde afskaffet kravet til dørbredde, men det lægger vi netop op til at fastholde.

Det er langt bedre for den samlede økonomi og for den enkeltes frihed, at vi fokuserer ressourcerne på de tilfælde, hvor der faktisk er behov for at skabe fri handicapadgang, frem for at staten på forhånd pålægger alle nogle fordyrende begrænsninger på deres private ejendoms funktion og æstetik.

Jeg er enig med Thorkild Olesen i, at tilgængelighed for handicappede har en høj prioritet. Derfor er jeg meget optaget af, at vi fortsat bygger for alle, når vi opfører nybyggeri, hvor alle færdes.

Det gælder f. eks. offentlige bygninger, større boligbyggerier, hoteller, svømmehaller, konference-og andre publikumssteder.

For her mener jeg faktisk, at vi kan blive bedre til at bygge på en inkluderende måde, således at også personer med handicap får lige adgang til bygningerne. Det er derfor et fokusområde, som jeg arbejder videre med.