Antorinis forfejlede kritik af regeringens boligpolitik

Berlingske Tidende

19. juni 2018

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA)
Socialdemokratiets Christine Antorini skriver her i avisen 12. juni, at regeringen og undertegnede fører en ideologisk krig mod almene boliger. Det er ikke korrekt.

Jeg anerkender, at almene boliger løser boligsociale problemer. Men det er naivt at tro, at almene boliger alene er svaret på de høje og stigende boligpriser i især hovedstadsområdet. Tværtimod kan vi presse det frie boligmarked endnu mere, hvis en større andel reserveres til almene boliger.

Vi kommer ikke udenom at skabe et større og mere varieret udbud af boliger, hvis vi skal imødekomme den voldsomme overefterspørgsel, vi allerede står over for, og som kun kommer til at blive forstærket i de kommende år. Ellers bliver vores hovedstad og de andre store byer kun for de rige og for de relativt få, der har held eller forbindelser til at få fingre i en billig lejelejlighed – eller har stået på venteliste i tilpas mange årtier.

Allerede som boligordfører, før jeg blev minister, har jeg været kritisk over for, at den almene boligsektor kan løse vores udfordringer med stigende boligpriser i især hovedstaden. Men hvis vi ser på de boligaftaler, som regeringen og jeg som boligminister har indgået, er der ikke belæg for Christine Antorinis skræmmebillede af et ideologisk korstog mod de almene boliger.

Ingen forringelse med ny aftale
Regeringen har sammen med bl.a. Socialdemokratiet for nylig indgået en ambitiøs aftale med det mål, at der i 2030 ikke skal være nogen ghettoer i Danmark. Hverken regeringens udspil eller den indgåede aftale kommer til at betyde »mærkbare huslejeforhøjelser« for beboere i almene boliger, som Antorini ellers skriver i sit indlæg.

Samtidig må jeg gøre opmærksom på, at Landsbyggefonden blev etableret i 1960erne med det klare formål, at den skulle øge selvfinansieringen i den almene sektor. Det lå også i regeringens forslag. Men med den indgåede aftale skal Landsbyggefonden ikke bidrage til nybyggeri med en større andel, end man altid har gjort. De 25 procent er fuldt ud på niveau med samtlige boligaftaler de seneste mange år – også den, hvor Socialdemokratiet har siddet for bordenden.

Der er altså ikke tale om nogen forringelse af den almene boligsektor. Tværtimod hjælper vi de mest udsatte almene boligområder med den nye aftale om at bekæmpe parallelsamfund. For her gennemtvinger vi mere blandede boligformer og dermed en beboersammensætning, der ikke skaber og forstærker sociale problemer, sådan som det har fået lov at gøre i årtier.

Aftalen vil være med til at forvandle ghettoområderne fysisk og gøre dem til attraktive områder, som er integreret i den omkringliggende bydel. Det er en aftale, som jeg er stolt af. Og det mener jeg også, at Antorini som socialdemokrat burde være.