Debat: Vi bygger ikke i blinde

Morgenavisen Jyllands-Posten

20. september 2018

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister 

Alle anlægsprojekter i Danmark skal stoppes. Det skriver Søren Erikstrup her i avisen og kritiserer Femern-forbindelsen, Togfonden og en mulig forbindelse over Kattegat.

Argumentet er, at Folketinget ikke har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det er en helt forkert antagelse. Når vi investerer i infrastruktur, er beslutningerne baseret på grundige overvejelser og undersøgelser. Beslutningen om Femern-forbindelsen er faktisk taget ud fra de mest grundige undersøgelser nogensinde.

Hvis de igangværende beregninger for en Kattegat-forbindelse viser, at projektet er økonomisk realistisk, vil de næste skridt også her være at tilvejebringe et meget grundigt beslutningsgrundlag. Foreløbige beregninger tyder nemlig på, at en ren vejforbindelse over Kattegat, i modsætning til en kombineret vej-og baneforbindelse, vil kunne finansieres ved brugerbetaling.

Den vil altså ikke gå ud over andre statslige investeringer i infrastruktur, som for eksempel de mange gode vejprojekter, som bør laves i de kommende år; herunder en udvidelse af østjyske og fynske motorveje, hvor der stadig vil køre mange bilister, selv om en fast forbindelse over Kattegat vil nedbringe trængslen. Femern-forbindelsen er også en vigtig brik i Danmarks samlede infrastruktur. Den bliver finansieret via brugerbetaling, som det var tilfældet med Storebæltsog Øresundsbroen, så selv om det er et stort anlægsprojekt, tager det ikke penge fra andre infrastrukturprojekter.

Jeg er dog enig med Søren Erikstrup i, at der er behov for flere og ikke færre investeringer i infrastruktur.

Det indgår da også i regeringens 2025-plan.