En Kattegatforbindelse vil gavne hele Danmark

Herning Folkeblad

03. september 2018

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister 

INFRASTRUKTUR Karl Højhus Jeppesen (K) skriver her i avisen, at vi politikere ikke har øje for borgernes behov, men fokuserer på store projekter som en fast Kattegatforbindelse.

Det er ganske rigtigt et stort projekt, men det er også et projekt, der vil gavne borgere og virksomheder i hele Danmark.

Med en fast Kattegatforbindelse vil bilister mellem Jylland og Sjælland kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra.

Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspassagerer. Dét må da siges at være en mærkbar forskel for den enkelte.

Foreløbige beregninger tyder på, at en ren vejforbindelse over Kattegat vil kunne finansieres af brugerne alene.

Det vil sige uden at belaste statskassen, og dermed vil den ikke gå ud over andre statslige investeringer i infrastruktur, som vi bør gennemføre efter 2021, hvor der igen er økonomisk råderum.

Mulighederne for at få penge fra staten til at færdiggøre cykelstien mellem Herning og Kibæk bliver altså heller ikke påvirket, hvis der skal bygges en fast Kattegatforbindelse. Lige nu er der dog ikke flere penge i de statslige cykelpuljer til at finansiere nye anlæg af cykelstier i Danmark, men hvis et flertal i Folketinget afsætter penge til en ny cykelpulje, så kan Herning Kommune selvfølgelig søge om tilskud.