Højere fart på motorvejen

Også bragt i Nordvestnyt

Dagbladet

29. januar 2018

Af Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister samt Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (K) - alle transportordførere 

Vejtrafikken stiger og stiger på vejene, især på motorvejsnettet. Og rigtig mange steder døjer bilister med lange bilkøer, ligesom man gør på E45.

Vi vil forbedre fremkommeligheden. Derfor har vi bedt Vejdirektoratet undersøge, om hastighedsgrænsen kan sættes op på vejstrækninger, der tidligere har været vurderet uegnede til 130 km/ t, uden at det går ud over trafiksikkerheden. Så bliver bilisternes rejsetid nemlig mindre.

Vejdirektoratet har vurderet, at hastighedsgrænsen kan hæves fra 110 til 120 km/ t på strækningen fra Holbæk til Thorkildstrup Rasteplads. Når hastighedsgrænsen sættes op, vil der bl. a. blive etableret rumleriller, og så vil motorvejens sikkerhedszone blive gennemgået.

Den pågældende strækning er derfor blandt de cirka 30 km motorveje på landsplan, som kan opgraderes til en hastighedsgrænse på 120 km/ t mod de i dag gældende 110 km/ t under den forudsætning, at politiet godkender hastighedsforøgelsen.

Når vi kombinerer den forhøjede hastighedsgrænse med de sikkerhedsforbedrende tiltag, forventes det ikke at gå ud over tra-fiksikkerheden. Det er godt for fremkommeligheden.
Og derfor mener vi, at det er sund fornuft at hæve hastighedsgrænsen.

Når vi kombinerer den forhøjede hastighedsgrænse med de sikkerhedsforbedrende tiltag, forventes det ikke at gå ud over trafiksikkerheden. Det er godt for fremkommeligheden. Og derfor mener vi, at det er sund fornuft at hæve hastighedsgrænsen.