Højere hastigheder på E45 ved Aarhus Syd

Lokalavisen Aarhus Syd

29. januar 2018

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) samt transportordførere Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (K)

Vejtrafikken stiger og stiger på de danske veje, især på motorvejsnettet. Og rigtig mange steder døjer bilister med lange bilkøer, ligesom man gør her her på E45.

Vi vil forbedre fremkommeligheden. Derfor har vi bedt Vejdirektoratet undersøge, om hastighedsgrænsen kan sættes op på vejstrækninger, der tidligere har været vurderet uegnede til 130 km/t, uden at det går ud over trafiksikkerheden. Så bliver bilisternes rejsetid nemlig mindre.

Vejdirektoratet har vurderet, at hastighedsgrænsen kan hæves fra 110 til 120 km/t mellem motorvejskrydset ved Aarhus Syd og motorvejskrydset Aarhus Vest og mellem motorvejskrydset ved Aarhus Syd og Viby Ringvej. Når hastighedsgrænsen sættes op, vil der bl.a. blive etableret rumleriller, og så vil motorvejens sikkerhedszone blive gennemgået.

De pågældende strækninger er derfor blandt de cirka 30 km motorveje på landsplan, som kan opgraderes til en hastighedsgrænse på 120 km/t mod de i dag gældende 110 km/t under den forudsætning, at politiet godkender hastighedsforøgelsen.

Når vi kombinerer den forhøjede hastighedsgrænse med de sikkerhedsforbedrende tiltag, forventes det ikke at gå ud over trafiksikkerheden. Det er godt for fremkommeligheden. Og derfor mener vi, at det er sund fornuft at hæve hastighedsgrænsen.