Klip i kørekortet for at anvende håndholdt teleudstyr under kørslen

Også bragt i Midtjyllands Avis

Randers Amtsavis

20. januar 2018

Af transport-, bygnings-og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og transportordførere Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Villum Christensen (LA) 

Vi skal køre bil, når vi kører bil. Fokus skal være på vejen foran os og ikke på eksempelvis at holde en tablet og sms'e, lave Facebook-opdateringer eller at taste et telefonnummer ind på den person, vi gerne vil snakke med.

Forskning og undersøgelser af uopmærksomhed og distraktion i trafikken viser nemlig, at risikoen for ulykker øges, når man som fører koncentrerer sig om andre ting end kørselsrelaterede opgaver. Derfor ligger det os meget på sinde at gøre noget ved den uopmærksomme adfærd, en række bilister udviser i trafikken.

Som reglerne er i dag, får man som bilist en bøde på 1.500 kroner, hvis man snakker i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

At benytte sig af håndholdt teleudstyr under kørslen er noget af det, der øger uheldsrisikoen mest. Derfor bør det også have en mere umiddelbar konsekvens for kørekortet. På den baggrund vil Færdselssikkerhedskommissionen drøfte emnet, og der vil blive forberedt en ændring af færdselsloven, så det også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man under kørslen benytter sig af håndholdt teleudstyr.

Det, tror vi, vil få folk til at respektere forbuddet mere.

Det nytter heller ikke noget, at vores lovgivning baserer sig på de teknologiske tilbud, der fandtes i år 1997, hvor forbuddet mod håndholdte mobiltelefoner blev indført.

Vi skal derfor udvide forbuddet, så vi sikrer os, at alt håndholdt teleudstyr bliver omfattet af forbuddet.

Hvis vi senere på året får stemt et lovforslag igennem indeholdende disse ændringer af færdselsloven, vil det herefter give et klip i kørekortet at benytte håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (tablets, GPS, laptops, mobiltelefoner med videre), herunder at tale, sms'e, skype, være på sociale medier, bruge andre internetrelaterede funktioner, indstille GPS med videre. Det, mener vi, er sund fornuft.