Kommentar til Bornholms Tidende fra ministeren

Bornholmstidende.dk

28. november 2018

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Kære bornholmere,

Udbuddet af færgedriften til og fra Bornholm har sikret bornholmere og andre, som besøger øen, langt billigere billetter. Hele 51 procent billigere på årsbasis, faktisk. Det er indlysende godt for Bornholm og for alle, som jævnligt rejser mellem øen og resten af Danmark.

Andre dele af Molslinjens betjening af Bornholm er der omvendt utilfredshed med. Jeg vil gerne redegøre for, hvad jeg kan gøre for Bornholm.

Jeg kan sørge for, at udbudskontrakten bliver overholdt. Kontrakten er et givet vilkår - den blev underskrevet, før jeg blev minister.

En kontrakt binder to parter til hinanden på nedskrevne vilkår. I dette tilfælde Molslinjen og staten. Molslinjen skal levere en bestemt service, staten skal til gengæld betale et bestemt beløb.

Der har været rejst flere spørgsmål om, hvorvidt Molslinjens færgebetjening af Bornholm lever op til kontrakten. Det kan jeg, og det vil jeg, holde nidkært øje med. Jeg vil ikke tolerere nogen afvigelse fra kontrakten.

For få uger siden konstaterede jeg, at Molslinjen skal betale en bod på ikke under en million kroner, fordi rederiet har aflyst sejladser uden at dokumentere rettidigt, at vejrforholdene var så slemme, at kontrakten tillader aflysning. Det er punkt 1 på min liste over kontraktforhold, som jeg for tiden er meget opmærksom på.

På et møde forleden med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm er jeg blevet gjort opmærksom på endnu et kontraktforhold, som kræver min opmærksomhed: Sejler Molslinjens færger roligt i farvandet, så passagererne ikke bliver søsyge? Ifølge kontrakten er Molslinjen forpligtet til at leve op til anbefalingen om, at højst 10 procent af passagererne i gennemsnit må blive søsyge.

Det sætter vi nu eksperter til at undersøge, og hvis de når frem til, at Molslinjen på dette punkt ikke leverer overfart af en kvalitet, som kontrakten kræver, så vil rederiet få besked på at gøre det bedre. Det er punkt 2 på min liste.

Trafikkontaktrådet gjorde mig også opmærksom på et tredje forhold, som muligvis kolliderer med kontraktkravene, nemlig om løstrailere i tilstrækkeligt omfang får plads på Molslinjens hurtigfærge.

Kontrakten foreskriver, at der skal være plads til gods, men lever betjeningen i tilstrækkelig omfang op til det krav? Det er mit ministerium nu også i gang med at undersøge.

Andre kontraktspørgsmål vil utvivlsomt også komme op, især her i begyndelsen af Molslinjens besejling af Bornholm. Dem vil jeg så også tage fat på.

Der har også været andre klagepunkter, men ikke alle handler om kontraktforhold. Her vil jeg opfordre bornholmerne, bl.a. igennem Trafikkontaktrådet, til at fortsætte dialogen med Molslinjen, så problemstillinger og udfordringer, der ligger ud over kontrakten kan blive løst i en dialog.

Jeg kan ikke lave kontrakten om, og den binder mig og staten på samme måde, som den binder Molslinjen. En aftale er en aftale, og aftaler skal holdes. Ikke kun af den ene part, men af begge parter.