Minister og ordførere: Vejforbindelse over Kattegat kan betale sig

Lokalavisen Favrskov

22. marts 2018

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) samt transportordførere Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (K)

Den gamle drøm om at binde Øst- og Vestdanmark endnu tættere sammen med en fast forbindelse over Kattegat har hidtil været økonomisk urealistisk.

En genberegning viser da også, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ikke kan tjene sig ind med brugerbetaling alene. Ud af en samlet anlægsomkostning på 124 mia. kr. vil staten skulle betale 42 mia. kr.

Det svarer til, at hver dansker uanset alder skal betale et engangsbeløb på omkring 7.000 kr. til anlæg af en fast Kattegatforbindelse, som man herefter stadig skal betale for at benytte, hver gang man kører over den.  

Til gengæld viser genberegningen, at drømmen muligvis kan blive til virkelighed for bilisterne, for en ren vejforbindelse skønnes at koste under det halve af en kombineret vej- og togforbindelse.

Og da det samtidig er vejtrafikanterne, der står for langt den største brugerbetaling, vil en ren vejforbindelse kunne finansieres ved brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år – uden statsstøtte.

Vi mener derfor, at potentialet for en vejforbindelse skal undersøges nærmere. Undersøgelsen vil bl.a. omfatte et opdateret anlægsskøn og en opdateret trafikprognose, hvor der også tages hensyn til den seneste aftale om takstnedsættelse på Storebælt.  

Perspektiverne er store: En fast forbindelse over Kattegat vil forkorte rejsetiden mellem store dele af Sjælland og Jylland markant. Man vil kunne køre mellem København og Aarhus på helt ned til to timer og et kvarter, altså omkring én time hurtigere end i dag, og det vil samtidig tage noget af trafikpresset i korridoren fra København henover Fyn og til Østjylland i fremtiden.