Roadpricing er en god idé – i princippet

DEBAT: Roadpricing er kun en god idé, hvis det erstatter andre bilafgifter. Og den nødvendige teknologi skal være klar, før vi begynder med forsøg, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Altinget.dk

13. juni 2018

Af Ole Birk Olesen (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister 

Roadpricing har været et politisk tabu, siden den daværende S-R-SF-regering opgav sit valgløfte fra 2011 om en betalingsring omkring København på grund af lokale protester. Men nu er emnet på vej tilbage på dagsordenen.

I Københavns Kommune tegner der sig et politisk flertal for et forsøg med en form for roadpricing. Det er dog stadig et åbent spørgsmål, hvordan det i givet fald skulle tilrettelægges i praksis.

Trængsel i hovedstaden
Ifølge Ekspertgruppen om Fremtidens Mobilitet vil trængslen i hovedstaden vokse med 149 procent frem mod 2030, hvis der ikke kommer bedre vejkapacitet, smartere regulering eller nye teknologier.

Ekspertgruppen pegede samtidig på, at intelligent roadpricing er et effektivt værktøj til at fordele og dosere trafikken og øge incitamentet til samkørsel på travle tidspunkter og strækninger.

Teknologien til den slags roadpricing vil blive bedre i de kommende år, og samtidig vil behovet stige med den øgede trængsel, så jeg forventer, at det kun er et spørgsmål om tid, før intelligent roadpricing bliver en realitet i Danmark og andre lande.

Få erfaringer fra udlandet 
Men der er på nuværende tidspunkt ingen andre europæiske lande, der har succes med roadpricing for almindelige biler. Hvis vi ser mod Asien, er de i Singapore tæt på at implementere en tids- og stedafhængig kørselsafgiftsordning for alle køretøjer, som er baseret på GPS-data fra bilerne.

Deres system har været mange år undervejs, og det er stadig forbundet med store udfordringer. Vi skal lære af erfaringerne fra Singapore og se på de kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler i andre europæiske lande og udvikle og forfine den nødvendige teknologi.

Vejafgifter skal erstatte andre bilafgifter
Roadpricing er efter min mening kun en god idé, hvis det erstatter andre bilafgifter, som i dag er alt for høje og derfor skader væksten og danskernes muligheder for at transportere sig.

Vejafgifter baseret på, hvornår og hvor bilisterne kører, er et godt alternativ til de nuværende bilafgifter, som både er for høje og for upræcise. Afgifter bør dække det slid og den omkostning, den enkelte bilist belaster samfundet med i form af blandt andet trængsel, ulykker og CO2-udledning.

Det Økonomiske Råd viser i deres seneste rapport, at en gennemsnitlig personbilist betaler dobbelt så meget i afgifter per kørt kilometer, som de omkostninger bilisten forårsager. Det er urimeligt høje afgifter for bilisterne, og her vil den intelligente tids- og stedbestemte roadpricing være en god løsning, hvor bilisterne betaler for deres faktiske omkostninger, og hvor trafikken fordeles mere hensigtsmæssigt.

Så jeg er tilhænger af roadpricing, når teknologien er præcis og avanceret nok til, at det kan fungere uden problemer og erstatte de nuværende urimelige og uhensigtsmæssige bilafgifter.