Sats på borgerlig valgsejr

Nordjyske

13. november 2018

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

LIMFJORDSFORBINDELSE: Vores tålmodighed er brugt op, og situationen skriger på handling.

Sådan skriver Socialdemokratiets Rasmus Prehn, Bjarne Laustsen og Orla Hav (28.10.) om den tredje Limfjordsforbindelse, som de påstår, at regeringen sylter og sætter i anden række efter en Kattegatforbindelse.

Deres kritik er både usaglig og urimelig. Forfatterne ved det selv, men de satser på, at der er læsere, som ikke ved det. Sådant bilder de tre socialdemokrater sig ind, at de kan få flere vælgere i Nordjylland: Ved at binde nordjyderne historier på ærmet.

For det første ønsker regeringen også en tredje Limfjordsforbindelse.

Det har jeg slået fast mange gange, men som de tre socialdemokrater udmærket ved, så kræver nye vejinvesteringer, at et flertal i Folketinget er enige om projekterne og er i stand til at finde pengene til dem. Desværre er der ikke nye penge til rådighed på infrastrukturbudgetterne på denne side af 2020, fordi et bredt flertal i Folketinget allerede har brugt alle de penge, der er - især på jernbaneinvesteringer.

For det andet vil en mulig brugerbetalt Kattegatforbindelse ikke forhindre eller forsinke en tredje Limfjordsforbindelse.

Netop fordi en Kattegatforbindelse skal betales af brugerne, vil den ikke tage statslige midler fra andre trafikinvesteringer, heller ikke fra en tredje Limfjordsforbindelse.

For det tredje ser de tre socialdemokrater gerne en anlægslov om Limfjordsforbindelsen allerede nu, selv om der vil gå nogle år, før staten overhovedet har penge til at gå i gang med at prioritere projekterne. Men før vi ved, hvornår og om der er finansiering, giver det ikke meget mening at vedtage anlægslove -det vil bare være et ubrugeligt, tomt løfte.

Endelig skylder de tre socialdemokrater at fortælle, at hvis det står til dem, skal de første 15 milliarder kr., som staten får luft til at investere i infrastruktur, gå til at realisere Togfondens fase 2. Det har netop Rasmus Prehn tidligere redegjort for. Prehn, som er transportordfører for Socialdemokratiets folketingsgruppe, synes, det er vigtigere at finde penge til f.eks. en jernbanebro eller - tunnel over eller under Vejle Fjord, nye skinner uden om Skanderborg, en ny jernbane til Billund og elektrificering af skinner mellem Vejle og Struer og mellem Aalborg og Frederikshavn, end det er at finde penge til en tredje Limfjordsforbindelse.

Med mindre Socialdemokratiet har skiftet mening om Togfonden, så har det altså lange udsigter at finde penge til en tredje Limfjordsforbindelse hos Socialdemokraterne.

Regeringen vil derimod gerne prioritere Limfjordsforbindelsen og mange andre gode vejprojekter så hurtigt som muligt. Situationen er nemlig den, at 90 procent af al persontransport i Danmark foregår på vejene, mens vi i disse år investerer langt mere i jernbanen frem for i vejene. Ved at opgradere vejnettet kan vi gøre mest gavn for flest mennesker og dermed for samfundsøkonomien.

I modsætning til de tre socialdemokrater vil jeg ikke stikke vælgerne blår i øjnene.

Så det er vigtigt for mig at understrege, at staten ikke får uanede midler til rådighed efter 2021, selv om vi får et økonomisk råderum. Der er mange gode vejprojekter, der presser sig på rundt omkring i landet, og staten har ikke penge til at påbegynde alle de ønskede projekter på én gang i 2021. Som statsministeren har meldt ud, skal vi, når vi kommer nogle måneder frem, lave en ny infrastrukturplan. Med en sådan plan over flere år kan vi skabe klarhed for borgerne og forberede anlægslove osv. på det rette tidspunkt.

Samtidig vil regeringen med sin 2025-plan afsætte yderligere 20 milliarder kr. til investeringer i perioden 2021-25. Socialdemokratiet har mig bekendt ikke nogen planer om at skaffe yderligere rum til investeringer. Tværtimod vil de hverken lave reformer eller holde igen på andre offentlige udgifter, og så bliver der altså færre penge til investeringer. Så når de tre socialdemokrater afslutter med at skrive, at en ny Limfjordsforbindelse fremmes bedst med en socialdemokratisk valgsejr ved næste folketingsvalg, så kan det helt nøgternt slås fast, at det ikke er sandt. Hvis man ønsker flere og hurtigere investeringer, ikke mindst i veje, så skal man satse på en borgerlig valgsejr.