Togdriften bliver bedre længe før 2030

Morgenavisen Jyllands-Posten

11. oktober 2018

Af Ole Birk Olsen, transport-, bygnings- og boligminister 

I JP forleden fremgik det, at vi først i 2030 får en mere regelmæssig, stabil og hurtigere togdrift. Det er ikke rigtigt. Passagererne vil nemlig gradvist få glæde af de mange forbedringer, vi er i gang med.

I dag er der elektrificeret på 56 pct. af de strækninger, som indgår i Banedanmarks anlægsplan. De resterende strækninger vil gradvist blive elektrificeret frem mod 2027.

På S-togsnettet vil det nye signalsystem være helt på plads i 2021, og om fem år vil knap halvdelen, nemlig 46 pct. af signalprogrammet, være udrullet på fjernbanen.

Jeg er enig med Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn, når han i samme artikel udtaler, at vi skal fortælle danskerne sandheden om den massive investering i det danske jernbanenet, vi netop foretager i disse år - og ikke skuffe dem ved at være overoptimistiske og urealistiske.

I artiklen får man dog indtrykket af, at ingen kan forvente noget som helst af jernbanen og togdriften før 2030. Det er med til at vildlede og skuffe de mange passagerer, der faktisk kan se frem til markante forbedringer af infrastrukturen allerede nu - eller om relativt få år.

Når vi laver så mange forbedringer på jernbanen, kan det ikke undgås, at der er mange år med uregelmæssigheder. Vi skal både skifte hele landets signalsystem, elektrificere store dele af jernbanen og udskifte de fleste af vores dieseltog med moderne, miljøvenlige eltog. Men heldigvis kommer vi til at mærke forbedringerne løbende gennem hele processen.

Det tager lang tid, fordi vi gør det på tidspunkter og på måder, der generer borgerne og passagererne på mindst mulig måde - men at sige, at alle først får glæde af det i 2030, det er ikke rigtigt.