Vi gør det lettere at rejse

Frederiksborg Amts Avis

21. september 2018

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), transportordfører Kim Christiansen (DF, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører Brigitte Klinktskov Jerkel (K) og transportordfører Leif Mikkelsen (LA)

Du kender det sikkert: Du skal besøge familie eller venner i en anden landsdel.

Du skal måske i sommerhus, når bilen strejker, eller også skal du på tur med kollegaerne.

Afstanden kan være stor eller lille, men vi er vant til at jonglere med flere forskellige transportformer, når vi skal fra A til B. Lige som vi også må jonglere mellem forskellige apps, når vi bestiller og betaler for de forskellige transportformer på rejsen.

Det vil vi nu ændre på.

Vi vil give danskerne flere valgmuligheder for at bruge private og offentlige transporttilbud og gøre det nemmere at planlægge, booke og betale for den samlede rejse i én app. En af valgmuligheder er fjernbussen, som er et succesrigt og billigt transporttilbud fra private aktører, der har skabt mere mobilitet i Danmark på tværs af kommunegrænser og aldersskel.

I dag er det et krav, at en fjernbusrejse skal krydse to trafikselskabsgrænser eller Storebælt. Det betyder, at de fleste fjernbusser kører til og fra København.

Vi ønsker at sænke og ensrette afstandskravene til minimum 75 kilometer, så vi kan få flere fjernbusruter og -afgange i hele landet, hvor det fremover bliver tilladt at drive en fjernbusrute mellem for eksempel Næstved og København. Det vil ikke mindst komme studerende og pensionister til gode, da disse grupper vurderes at udgøre næsten halvdelen af fjernbuspassagererne.

Vi vil samtidig stille krav om, at de kollektive trafikselskaber stiller transportdata og billetsalg til rådighed for de private aktører, så der kan blive udviklet nye, smarte løsninger, hvor borgerne nemt kan planlægge og købe rejser, der kombinerer offentlige og private transporttilbud. Vi ønsker også at samle Rejseplanen og Rejsekortet i én rejsefunktion; netop for at gøre det muligt for passagererne at planlægge, bestille og betale sin rejse via én app.

Fælles rettigheder
Endelig vil vi sikre fælles buspassagerrettigheder. De offentlige trafikselskaber skal give de samme grundlæggende rettigheder til alle passagerer, så de er nemme at forstå og anvende i hele landet. For de private fjernbusoperatører vil der blive etableret en mærkningsordning for de fjernbusser, der yder samme passagerrettigheder som trafikselskaberne.

Det skaber gennemsigtighed, så vi sikrer, at alle buspassagerer i Danmark kan rejse trygt.

Vi vil altså gøre den kollektive trafik mere tidssvarende, så vi fremover kan sige velkommen og god rejse til endnu flere passagerer.

Vi vil stille krav om, at de kollektive trafikselskaber stiller transportdata og billetsalg til rådighed for de private aktører, så der kan blive udviklet nye, smarte løsninger med private transporttilbud.