Vi skaber flere rejsemuligheder

JP Aarhus

28. oktober 2018

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 

Fjernbussen er en succes, der giver mere mobilitet, og den har sin naturlige plads som transporttilbud sammen med toget.

Næstformanden for Rådet for Bæredygtig Trafik, Leif Kajberg, kalder det her i avisen for »gakgak« at sænke afstandskravene til fjernbustrafikken.

Det er jeg ikke enig i. Fjernbussen er et eksempel på et succesrigt og billigt transporttilbud fra private aktører, der har skabt mere mobilitet i Danmark på tværs af kommunegrænser og aldersskel.

Pensionister og studerende vurderes allerede i dag at udgøre næsten halvdelen af alle fjernbuspassagerer, og med muligheden for flere og kortere ruter håber jeg, at endnu flere vil stige om bord.

Vi ønsker nemlig at skabe grobund for endnu flere passagerer i den kollektive trafik, og derfor lægger vi sammen med Dansk Folkeparti op til at sænke og ensrette afstandskravene for fjernbusrejser til minimum 75 km, så vi kan få flere fjernbusruter og -afgange i hele landet.

Det er jo for eksempel ikke alle, der bor i nærheden af en stationsby, eller som har råd til at benytte den eksisterende kollektive trafik.

Derfor arbejder regeringen for en bredere palet af kollektive transportmuligheder, der også inkluderer private transporttilbud, fordi de private aktører er med til at skabe og understøtte den udvikling, som vi oplever på transportområdet i disse år.

Det er en udvikling, som vi ikke skal bremse, men hilse velkommen.

Vi forventer, at det vil give 600.000 flere passagerer i fjernbustrafikken - hvoraf halvdelen vil være nye rejsende, som ellers ikke ville have rejst, hvis de ikke havde mulighed for at tage fjernbussen.

Derfor er det ærgerligt, at Leif Kajberg ikke kan se det positive i den øgede fjernbustrafik.

Jeg er dog enig med Leif Kajberg i, at der stadig skal være plads til jernbanen i den offentlige trafik - men den må og skal ikke være det eneste kollektive transporttilbud.

Der skal stadig være plads til jernbanen i den offentlige trafik - men den må og skal ikke være det eneste kollektive transporttilbud.