Vi værner også om de bløde trafikanter

Berlingske Tidende

30. august 2018

Af OLE BIRK OLESEN (LA), TRANSPORT-, BYGNINGS-OG BOLIGMINISTER. 

Jeg mener, der skal være gode og sikre muligheder for alle for at færdes i trafikken. Derfor kan jeg ikke genkende Hans Erik Hansen fra Dansk Fodgængerforbunds opfattelse af, at de bløde trafikanters sikkerhed ikke bliver prioriteret.

For det gør den.

Det skal være sikkert at færdes på vejene. Også selvom trafikken stiger. Det gælder for alle, om man så sidder inde i bilen, på cyklen, eller man som fodgænger benytter fortove og fodgængerfelter.

Derfor bakker regeringen op om EU-Kommissionens forslag om at øge kravene til sikkerhedsudstyret i køretøjer generelt, ligesom vi bakker op om at fremrykke muligheden for længere førerhuse på lastbiler. Det vil nemlig give chaufførerne et bedre udsyn og dermed bidrage til at reducere antallet af højresvingsulykker. Det er blot nogle af de initiativer, vi arbejder for at implementere på færdselsområdet - netop for at øge tilliden mellem de mange forskellige trafikanter i trafikken og for at styrke sikkerheden for de såkaldt bløde trafikanter.

Hans Erik Hansen omtaler Vejdirektoratets ulykkesstatistik i sit indlæg, men antallet af ulykker på elcykel skal ses i lyset af, at der i samme periode er kommet flere elcykler på vejene. En særlig elcykel, en såkaldt »speed pedelec«, kan være et godt tilbud til pendleren, i stedet for at anskaffe sig en bil nummer 2, og det kan for flere være et alternativ til knallerten.

Når vi i en forsøgsordning tillader, at speed pedelecs kan køre på cykelstierne, sker det på baggrund af Færdselsstyrelsens faglige vurderinger for netop at sikre den bedst mulige trafiksikkerhed for dem, der kører speed pedelecs, og de andre bløde trafikanter, som de møder på deres vej. Så vi tager skam trafiksikkerheden alvorlig.