Bæredygtig luftfart behøver ikke betyde passagerafgifter

Børsen

29. juli 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S)

DEBAT - De mange forskellige knapper i et flycockpit illustrerer på glimrende vis, at luftfartsområdet ikke er helt så enkelt endda.

Det har vi set flere eksempler på i pressen de seneste dage, men jeg er bange for, at der kan være en løs forbindelse et sted i instrumentbrættet, for når talen falder på at reducere CO2-udslippet på luftfartsområdet, så skynder journalister, politikere og andre sig straks hen til den knap, hvor der står "passagerafgift" og trykker den helt i bund. Hvem siger, det er den eneste løsning? Hvem siger, det er den rigtige løsning?

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at reducere Danmarks samlede CO2-udslip med 70 pct. inden 2030.

Her vil transportområdet naturligt indgå som et område, hvor vi bør se på at styrke indsatsen for at forbedre vores miljø og klima, og derfor er det allerede nu meget positivt at se, at branchen går forrest med gode visioner for en mere bæredygtig luftfart.

Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at passagerafgifter er én ud af flere knapper, man kan trykke på i forhold til at forbedre situationen på luftfartsområdet - men det er ikke nødvendigvis den bedste eller eneste knap at bruge.

Regeringen ønsker fortsat at have rådighed over hele instrumentbrættet og have mulighed for at se fordele og ulemper ved de forskellige initiativer enkeltvis og i kombinationer med hinanden, før vi vil tage stilling til, hvilke klimarettede tiltag, vi vil igangsætte på luftfartsområdet.

Det er, hvad jeg vil kalde at føre en ansvarlig transportpolitik: at sikre sig, at de incitamenter og initiativer, der gennemføres lige om lidt og i fremtiden, er velovervejede og grundigt undersøgt, inden de bliver besluttet og ført ud i livet.

Og ja, her er muligheden for at indføre passagerafgifter ét, men absolut ikke det eneste mulige tiltag, og derfor heller ikke regeringens forslag, selvom man kunne tro det, når man følger med i pressens dækning. Jeg ser derfor frem til at arbejde videre med de forskellige løsningsmodeller efter sommerferien og på den baggrund i samarbejde med de øvrige partier at tage politisk stilling.