Benny Engelbrecht: Hvorfor lytter du ikke til erhvervslivet, Ole Birk?

REPLIK: Ole Birk Olesen (LA) har fundet det store retoriske skyts frem for at kritisere regeringen. Vores infrastruktur skal ikke være en politisk tvekamp, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

Altinget.dk
Bus, biler og metro ved Flintholm Station
quote

Det er på tide, at vi politikere på tværs af venstre- og højrefløjen begraver stridsøksen.

02. september 2019

Af Benny Engelbrecht (S)
Transportminister

"Løftebrud."

"Løfterne er pist borte."

"Vi bør kunne forvente større ærlighed."

Ja, min forgænger på ministerposten, Ole Birk Olesen (LA), har fundet det helt store retoriske skyts frem i et indlæg i Altinget. Og hans kritik kommer ærlig talt ikke bag på mig.

Allerede under ministeroverdragelsen gjorde han det nemlig klart, at han vil prøve at få det til at "gøre ondt" på mig, hvis jeg ikke én til én gennemfører vejprojekterne i den tidligere regerings investeringsplan.

I den forbindelse kan jeg her i Altinget konstatere, at Venstre, Dansk Folkeparti og til dels De Konservative har meldt ud, at de ikke længere vil prioritere Ring 5-motorvejen. Og det må jo være et tegn på, at den tidligere regerings investeringsplan er smuldret mellem fingrene på den forhenværende minister.

Målet er en bred aftale
Inden han skyder os for mange såkaldte "løftebrud" i skoene, vil jeg ganske stilfærdigt oplyse, hvad vi rent faktisk lovede før valget.

For som vi sagde, så ønsker vi, i modsætning til hvad den tidligere regering leverede, at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde, uanset om regeringsmagten skulle skifte. En bred aftale var således også formålet med vores eget trafikudspil.

Jeg synes derfor, at Ole Birk Olesen skal sænke sigtekornet og lytte til opfordringen fra for eksempel Dansk Industri og BAT, som i et indlæg i Altinget gør opmærksom på, at investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årligt tilbagevendende politisk kampplads.

De peger i den forbindelse på vigtigheden i, at vi hen over midten indgår en tiårig rullende infrastrukturaftale. En infrastrukturaftale, som man kan regne med.

Jeg kan naturligvis ikke svare på, hvorfor den tidligere regering med Ole Birk Olesen i spidsen på transportområdet valgte at indgå en så smal infrastrukturaftale kort før lukketid inden folketingsvalget.

Men jeg kan konstatere, at hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, så havde de nok brugt energien bedre på at sikre et bredt flertal.

Stridsøksen må begraves
Nu er situationen bare den, at der ikke længere er et flertal for planen. Det er ovenikøbet sådan, at nogle af partierne bag planen allerede nu – mindre end et halvt år efter – ønsker væsentlige elementer i planen ændret. Det er den situation, som jeg gerne vil undgå.

Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan, så vi forhåbentlig kan indgå så bred en politisk aftale som muligt, som også kan holde, selvom regeringsmagten skulle skifte.

For jeg synes, at det er på tide, at vi politikere på tværs af venstre- og højrefløjen begraver stridsøksen og tager et fælles ansvar for fremtidens infrastruktur.

Vi står nemlig over for en stor klimaudfordring, samtidig med at trafikken stiger på vejene. Og det er altså for alvorligt til, at vi kan vende det blinde øje til. Det er derfor også regeringens klare ønske, at klima- og miljøhensyn bliver vægtet højt, når vi skal forhandle om ny aftale om infrastrukturinvesteringer.

I den forbindelse vil vi investere i den kollektive trafik og i cyklisme, ligesom vi er fuldt ud bevidste om, at rigtig mange trafikanter hver dag spilder deres tid i lange bilkøer.

Derfor ønsker vi også at investere i vejene. Investeringer i asfalt er nemlig ikke nødvendigvis sorte. Der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på.

Og jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler. Jeg er optaget af at få skabt et sammenhængende transportsystem, hvor transportformerne spiller sammen, og hvor man vælger den smarteste løsning.

Sigt efter langsigtede mål
Med en langsigtet og bred planlægning af infrastrukturen vil der de næste ti år være stabile rammer og ro omkring de infrastrukturprojekter, som vi i fællesskab prioriterer i Folketinget. Det synes jeg, at vi skal sigte imod.

Og jeg håber ikke, at Ole Birk Olesen sætter sig på sidelinjen med korslagte arme under de kommende forhandlinger.

Det er omvendt mit håb, at han møder op med en konstruktiv tilgang i lighed med den tilgang, som jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt:

"Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side."

Det, synes jeg, er meget positivt.

For ligesom Dansk Industri og BAT mener jeg ikke, at vores fælles infrastruktur skal være en politisk tvekamp.

Det er erhvervslivet, pendlerne og alle andre trafikanter, der hver dag sidder fast i trafikken, altså for vigtige til.