Beslutninger kræver overblik og omtanke

Morgenavisen Jyllands-Posten

13. september 2019

Af Benny Engelbrecht
transportminister (S)

Listen var lang, da lederartiklens mange ønsker til en ny infrastrukturplan blev remset op for en uge siden: hurtige tog, en opgradering af den gamle lillebæltsbro, forbedringer i Østjylland og ved Vejle Fjord. Desværre er argumenterne ensidige. Det er korrekt, at man kommer hurtigere frem, hvis man kører hurtigere - men det er ikke altid den eneste, bedste eller rigtige beslutning.

Vi står i regeringen naturligvis ved forliget om Togfonden, og det har høj prioritet for regeringen, at vores skinnebårne kollektive trafik er et godt og pålideligt tilbud til de nuværende og kommende passagerer.

Af samme årsag har jeg igangsat et serviceeftersyn af jernbanen.

Det er afgørende, at vi får et overblik over, hvilke initiativer og projekter der er i gang på vores jernbanenet, førend vi kan træffe beslutninger om, hvor vi bør sætte ind og prioritere i fremtiden.

Her tænker jeg særligt på de kommende forhandlinger til en ny infrastrukturplan, hvor jernbanen selvsagt vil være et område, vi kan vælge at prioritere yderligere i de kommende år - men det kræver, at vi ved, hvordan vi skal gøre det.

Det vil være uansvarligt at træffe nye beslutninger oven på de gamle, uden vi ved, hvad status egentlig er.

Jeg ønsker derfor at få tilvejebragt det nødvendige grundlag, der skal til, før at jeg i samarbejde med Folketingets partier kan begynde at drøfte det videre arbejde med at sikre rettidige tog og en solid og bæredygtig jernbane i Danmark.

For modsat den tidligere regering søger jeg et samarbejde med alle Folketingets partier, når vi taler om at fremtidssikre Danmark.

Det er derfor positivt, at Venstres transportordfører i et indlæg i Altinget skriver følgende: »Det er mit håb, at vi på tværs af partierne kan samle kræfterne om at få togdriften tilbage på sporet.«.