Brede aftaler holder, når magten skifter

Berlingske Tidende

29. august 2019

Af Benny Engelbrecht (S), transportminister

Ole Birk Olesen (LA) problematiserer her i avisen, at der er skabt usikkerhed om de infrastrukturinvesteringer, som de blå partier præsenterede i en smal aftale kort før lukketid inden folketingsvalget. Den usikkerhed kan han takke sig selv for.

For hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, havde energien nok været brugt bedre før valget på at sikre et bredt flertal. Nu er situationen bare den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler. Det er derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget.

I den forbindelse vil vi investere i den kollektive trafik og i cyklisme, ligesom vi er fuldt ud bevidst om, at rigtig mange trafikanter - også her i hovedstaden - hver dag spilder deres tid i lange bilkøer.

Derfor ønsker vi også at investere i vejene. Og investeringer i asfalt er ikke nødvendigvis sorte. Der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på.

Selvom jeg vil opfordre til, at Ole Birk Olesen begraver stridsøksen, kommer hans kritik ikke bag på mig. Allerede under ministeroverdragelsen gjorde han det nemlig klart, at han vil prøve at få det til at »gøre ondt« på mig, hvis jeg ikke 1: 1 gennemfører vejprojekterne i den tidligere regerings investeringsplan.

Jeg må dog indrømme, at jeg havde håbet på en mere konstruktiv tilgang i lighed med den, jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt: »Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side.« Så jeg håber på, at Ole Birk Olesen ligesom jeg ser frem til de kommende forhandlinger.