Corydons nærsyn har ikke blik for nødvendig infrastruktur

Børsen

03. april 2019

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) 

DEBAT - Det er afgørende for samfundets fremgang og vækst, at vi investerer i vores infrastruktur - men alligevel er der en tendens til, at området ofte bliver nedprioriteret i de årlige finanslovsforhandlinger. Det sker, fordi man typisk vælger at bruge pengene på f.eks. velfærd eller andet offentligt forbrug. Jeg er derfor meget tilfreds med, at regeringen og DF's nye investeringsplan sætter en økonomisk ansvarlig ramme for udviklingen af landets infrastruktur i den skarpe konkurrence med andre udgifter. Vi har eksplicit skrevet ind, at vi vil tage højde for udviklingen af de offentlige finanser og tilpasse investeringerne hertil om nødvendigt. Samtidig sætter vi ikke alle projekter i gang på samme tid, men opererer med en "fase 2", som forligskredsen tager endelig stilling til i 2023. Vi prioriterer nemlig at sikre en ansvarlig udvikling i dansk økonomi, og det ville Bjarne Corydon også vide, hvis han havde læst aftalen. 

Det er derfor også ærgerligt, at Børsens chefredaktør i sin leder her i avisen 17. marts kritiserer regeringen og DF's investeringsplan for ikke at være en rigtig infrastrukturplan, og at han ovenikøbet har et utrolig kortsigtet perspektiv på situationen. Den nyligt fremlagte investeringsplan er en fornuftig, velgennemtænkt og visionær plan for, hvordan vi styrker vores infrastruktur både nu og i fremtiden. Vi bruger over 110 mia. kr. på projekter og initiativer, som kommer borgerne, erhvervslivet og samfundet til gavn - fra en tredje Limfjordsforbindelse og en tiltrængt vejudvidelse til Skagen i nord til en udbygning af hovedvejen E55 i syd - og fra en Hillerødmotorvej i øst til en ny midtjysk motorvej i vest. Vejprojekterne har en forrentning på omkring 4 pct. eller mere. Et enkelt baneprojekt har en lavere forrentning, men projektet var et stærkt ønske fra DF - og så var projektet jo også en del af Togfonden, som Bjarne Corydon selv stod bag i sin tid. 

Børsens chefredaktør ifører sig sin gamle finansministeruniform, når han udtaler sig, som han gør, men det klæder ikke debatten, at han hiver floskler og andre populistiske udsagn fra sin fortid op af hatten i sin iver for at kritisere et ordentligt og fornuftigt politisk arbejde. Det tjener i hvert fald ikke erhvervslivet, som har brug for langsigtede investeringer. Kun på den måde slipper vi nemlig alle for at holde i kø til, fra og måske endda under arbejdet.