De borgerliges investeringsplan er annulleret, også af dem selv

Børsen
quote

Jeg vil arbejde for at skabe en bred aftale om fremtidens infrastruktur.

09. oktober 2019

Af Benny Engelbrecht (S), transportminister

DEBAT Hvad kom først: Hønen eller ægget? Det er en diskussion, man kan overføre til mange af livets facetter - men ift.

spørgsmålet om den kommende infrastrukturplan gælder den ikke. Der er ikke længere flertal for den tidligere regerings aftale om en infrastrukturplan. Ergo kan jeg ikke annullere den. Det skete helt af sig selv, da de borgerlige mistede flertallet efter folketingsvalget - og tilmed har nogle af partierne bag aftalen efter valget været ude og undsige projekter i planen.

Børsens læsere får altså præsenteret en forkert præmis af Rune Grøndahl og Jacob Skærris, der er henholdsvis partner og senior automotive manager i KPMG Acor Tax, når de her i avisen påstår, at det er mig, der har annulleret den tidligere regerings investeringsplan.

Jeg vil arbejde for at skabe en bred aftale om fremtidens infrastruktur, som også holder, hvis regeringsmagten skulle skifte. Det er at føre en ansvarlig transportpolitik.

Derudover er det vigtigt for mig, at vi tager de nødvendige miljø-og klimahensyn, når vi planlægger fremtidens infrastruktur; et forhold, den tidligere regering så helt bort fra i deres investeringsplan.

Vi skal have drøftet og indarbejdet løsninger på de store miljø-og klimaudfordringer, når vi udarbejder en ny aftale for fremtidens infrastruktur, for også på transportområdet er vi nødt til at bidrage til reduceringen af vores samlede CO2-udslip.

Den holdning deler jeg med Rune Grøndahl og Jacob Skærris, der ligesom jeg også ønsker en aftale, der understøtter og udvikler et tidssvarende og sammenhængende transportsystem, hvor vi tager højde for de forskellige behov og udfordringer, der er på tværs af landsdelene.

Vi skal se nærmere på betingelserne for den kollektive trafik, men vi skal samtidig sørge for at have en vejinfrastruktur, hvor elbilerne kan køre.

Det er blot nogle af de udfordringer, jeg ser frem til at arbejde videre med ift. en samlet aftale om fremtidens infrastruktur, men frem for alt håber jeg, at et bredt flertal i Folketinget ønsker at samarbejde, så vi undgår at stå i en lignende, ærgerlig situation, som den tidligere regering har bragt os i.