Den kollektive trafik er ikke i fare

DEBAT: Fremover skal kommunerne få tildelt de penge, som regionerne i dag bruger på kollektiv bustrafik. Derfor beror historierne om, at den kollektive trafik er i fare, på misforståelser, mener transportminister Ole Birk Olesen.

Altinget.dk

27. februar 2019

Af Ole Birk Olesen (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister

Den kollektive trafik skal tættere på borgerne. Det mener regeringen.

Med nedlæggelsen af regionerne har vi fået mulighed for at bringe beslutningerne om den kollektive trafik endnu tættere på de borgere, der bruger den kollektive trafik.

Regeringens forslag er, at de regionale trafikselskaber fremover skal være kommunalt styret, og at bestyrelserne skal udpeges af de kommunale lokalpolitikere, og så vil vi samtidig forenkle organiseringen af den kollektive trafik.

Kollektiv trafik er ikke i fare
Som det er nu, har regionerne ansvaret for at beslutte den regionale bustrafik og privatbanetrafikken, mens kommunerne har ansvaret for at beslutte den kommunale bustrafik.

Fremover vil det blive de kommunalt udpegede bestyrelser for trafikselskaberne, der får ansvaret for at beslutte både den regionale bustrafik og privatbanetrafikken.

Den regionale bustrafik vil trafikselskaberne kunne opkræve finansiering til hos kommunerne, mens privatbanetrafikken finansieres direkte af trafikselskabet.

Kommunerne bliver til gengæld tildelt de penge, som regionerne i dag bruger på kollektiv bustrafik, og da trafikselskaberne bliver tildelt de penge, som regionerne i dag bruger på privatbanetrafik, vil jeg vove den påstand, at historierne om, at den kollektive trafik er i fare, beror på misforståelser.

Får slagkraftige selskaber
Vi styrker nemlig den kollektive trafik ved at samle det lokalpolitiske ansvar.

Når vi lader trafikselskaberne overtage ansvaret for regionens trafikopgaver, bliver den faglige planlægning af den kollektive trafik også styrket.

Dermed får vi mere slagkraftige trafikselskaber med endnu større faglighed og frihed til at planlægge den kollektive trafik, og det er der behov for, hvis fremtidens kollektive trafik skal fungere endnu bedre end i dag.

Det gælder også for hovedstadsområdet, hvor der er mange flere og andre transporttilbud, og dermed også andre udfordringer, end i resten af landet.

Skylder at give gnidningsfri rejser
I hovedstadsområdet foregår rejser med kollektiv trafik ofte med mere end et kollektivt transportmiddel.

Vi kombinerer for eksempel rejsen med metroen med en bustur, eller vi tager bussen for at nå S-togsstationen.

Når passagerernes rejser i højere grad sker med flere transportformer og ofte med flere skift, så skylder vi de rejsende at sikre, at disse skift sker så gnidningsfrit som muligt.

Skal vi have flere til at rejse med den kollektive transport i hovedstadsområdet - og det er vores ambition - så kræver det, at vi kan tilbyde et endnu mere attraktivt og sammenhængende transporttilbud, som er en troværdig konkurrent til bilen.

Potentiale til at forbedre planlægning
Passagererne rejser i dag på tværs af de kollektive transportformer, der er organiseret i selvstændige enheder, og derfor er der et klart potentiale for at forbedre planlægningen af den samlede rejse ved at sammenlægge selskabernes opgaveløsning i én organisation.

Med Hovedstadens Offentlige Transport (HOT) kan vi netop opnå de gevinster og fordele, som vi savner for den kollektive trafik i hovedstadsområdet i dag.

Derfor foreslår regeringen at samle de nuværende opdelte transportformer i et selskab, som naturligt vil få et stærkt fokus på kundernes samlede rejse.

Det, tror vi, kan medvirke til at øge sektorens konkurrencedygtighed og tiltrække endnu flere passagerer.

Kritik holder ikke i virkeligheden
Jeg har noteret mig den kritik, der også er blevet fremført i Altinget af flere sjællandske borgmestre om, at regeringen med udspillet om HOT lægger op til, at de øvrige 11 sjællandske kommuner skal have deres eget fælleskommunale trafikselskab.

Det fremlægges, at vi dermed driver en kile ned gennem den kollektive trafik på Sjælland. Men det billede har ikke hold i virkeligheden.

For det første er regionaltog rygraden i den kollektive trafik på Sjælland, og de bliver slet ikke berørt med regeringens udspil.

For det andet kan trafikselskaber sagtens finde ud af at samarbejde om busruter, som vi for eksempel ser det i Jylland.

For det tredje vil trafikselskabet for det øvrige Sjælland få mulighed for at indkøbe trafik hos HOT, hvis kommunerne skulle ønske dette.

Sætter ikke kommuner på bænken
Når vi lægger op til, at de sjællandske kommuner får deres eget trafikselskab, som i øvrigt vil være på størrelse med det fynske trafikselskab, så tvinger vi ikke de sjællandske kommuner til at være en del af en fest, hvor de måske skal bruge tiden på bænken.

Tænk, hvis et HOT, der dækker hele Sjælland, besluttede at nedprioritere en regional rute på Vestsjælland for i stedet at bruge pengene på en busrute i hovedstadsområdet.

Vil brugerne af den nedprioriterede rute synes, det vil være godt for Sjælland som et hele, at den beslutning blev truffet af et hovedstadsorienteret trafikselskab?

Det tror jeg ikke.